Tổng hợp sách, bài giảng, tài liệu và giáo trình phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu là môn học được đánh giá là cần thiết trong các trường đại học và làm luận văn thạc sĩ, luận văn tốt nghiệp . Môn học này có ích lợi giúp cho sinh viên, học viên cao học tập làm quen với các phương pháp nghiên cứu khoa học để viết một bài báo hoặc luận văn mang tính hàn lâm, học thuật để được đánh giá cao hơn. Phương pháp nghiên cứu khoa học không những chỉ có giúp bạn viết chuẩn hơn mà nó còn trình bày, quy chuẩn các phương pháp nghiên cứu chính xác, phù hợp giúp bạn ứng dụng trong công việc nghiên cứu để tìm ra những kết quả mới dễ dàng hơn.

Phương pháp Nghiên cứu khoa học


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học do Phạm Thị Anh Lê- Trần Đăng Hưng khoa CNTT DHSPHN

http://ccs.hnue.edu.vn/hungtd/PPNCKH2012/Lecture01.pdf
http://ccs.hnue.edu.vn/hungtd/PPNCKH2012/Lecture02.pdf
http://ccs.hnue.edu.vn/hungtd/PPNCKH2012/Lecture03.pdf
http://ccs.hnue.edu.vn/hungtd/PPNCKH2012/Lecture04.pdf

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (methodology of scientific research)
do PGS.TS. Phạm văn hiền
http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/pvhien/phuong%20phap%20luan%20NCKH-TS.pdf

Tiểu luận về phương pháp nghiên cứu khoa học do một nhóm sinh viên tại PTIT thực hiện
http://www.slideshare.net/SnowBlack93/phng-php-lun-nghin-cu-khoa-hc


Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - tài liệu dùng cho các lớp cao học, thạc sĩ do Nguyễn Văn Hộ và NGuyễn Đăng Bình viết năm 2004
http://dspace.elib.ntt.edu.vn/dspace/bitstream/123456789/4302/1/Phuong_phap_luan_trong_NCKH.pdf

ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 http://www.jaist.ac.jp/~%20bao/Writings/DanhgiaNghiencuuSlides.pdf

Bài giảng nghiên cứu khoa học:

http://sps.ctu.edu.vn/_giaotrinh/GiaoTrtinh_PhuongPhapNghienCuuKhoaHoc_GDCD.pdf

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học

up.hanhchinh.com.vn/data/gt_ppnckh.doc


Nghiên cứu marketing
60 câu hỏi có đáp án marketing căn bản

http://www.tinhgiac.com/wp-content/uploads/2015/04/WWW.TINHGIAC.COM-60-C%C3%A2u-tr%E1%BA%AFc-nghi%E1%BB%87m-marketing-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-%C3%B4n-thi-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1p-%C3%A1n.pdf

Marketing căn bản do TS. NGuyễn Thượng Thái tại PTIT biên soạn
http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/MKTCB.pdf

BÀI GIẢNG NGHIÊN CỨU MARKETING do TS. NGuyễn Thị Hoàng Yến biên soạn
http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/1305/1/Bai%20giang%20NC%20Maketing%202013..pdf

Giáo trình marketing do Muce.edu.vn biên soạn và tổng hợp

http://muce.edu.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/noidung5chuong.pdf

Các câu hỏi cần lưu ý trong nghiên cứu khoa học:

Các câu hỏi chính

     Liệu các dữ liệu cần để nghiên cứu có sẵn hay phải đi tìm, đi khảo sát ?
     Nghiên cứu của bạn sẽ kết hợp phương pháp định lượng và phương pháp định tính? ví dụ, một nghiên cứu bao gồm các cuộc phỏng vấn kết hợp với phân tích dữ liệu để nhìn vấn đề từ nhiều góc độ.
     Những yếu tố nào có thể giới hạn phạm vi nghiên cứu của bạn? (Thời gian, tài nguyên, vv)
     Những phương pháp tốt nhất phù hợp với các câu hỏi và thời gian bạn có để làm nghiên cứu này?
     Bạn có biết sự khác biệt giữa các loại dữ liệu, và các loại phân tích?
     Các dự án của bạn liên kết rõ ràng giữa lý thuyết và thực hành?