Tổng quan và tổng hợp tài liệu về phân tích tài chính

Phân tích tài chính

Trong tài chính doanh nghiệp thì việc phân tích tài chính là một phần thi không thể bỏ qua. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu về chủ đề phân tích tài chính trong doanh nghiệp

1. Tổng quát về tại sao phải phân tích tài chính

Phân tích tài chính doanh nghiệp để làm gì thì chắc quý vị tự hỏi để đưa ra câu trả lời. Thông thường phân tích tài chính để chỉ ra "sức khỏe", tình trạng tài chính của doanh nghiệp bằng một con số (hay nhiều con số).

Dưới góc độ cụ thể hơn, hay mục đích nào đó, phân tích tài chính có thể để tìm hiểu về tình hình kinh doanh, tình hình đầu tư .. cho đến định giá công ty...

Câu hỏi đặt ra là vì sao không dùng 1 chỉ số mà lại dùng nhiều chỉ số tài chính? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta biết rằng một hiện tượng, sự vật sẽ không đơn giản được đánh giá bằng 1 con số duy nhất. Nó sẽ là tổng hợp của nhiều yếu tố (qua các con số) để đưa ra nhận xét khách quan nhất về hiện tượng sự vật . Cụ thể trong tài chính doanh nghiệp thì là sức khỏe, tình trạng tài chính của doanh nghiệp

Các chỉ số tài chính quan trọng:

1.1.    Nhóm chỉ số khả năng tài chính
a.    Tỷ số Nợ phải trả/Tổng tài sản

Tỷ số Nợ phải trả/Tổng tài sản  =   Tổng nợ/ Tổng tài sản
Tỷ số này cho biết có bao nhiêu phần trăm tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay. Qua đây biết được khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp.Tỷ số này mà quá nhỏ, chứng tỏ doanh nghiệp vay ít.Điều này có thể hàm ý doanh nghiệp có khả năng tự chủ tài chính cao.Song nó cũng có thể hàm ý là doanh nghiệp chưa biết khai thác đòn bẩy tài chính, tức là chưa biết cách huy động vốn bằng hình thức đi vay.Ngược lại, tỷ số này mà cao quá hàm ý doanh nghiệp không có thực lực tài chính mà chủ yếu đi vay để có vốn kinh doanh.Điều này cũng hàm ý là mức độ rủi ro của doanh nghiệp cao hơn.
b.    Tỷ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 
Tỷ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu  = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu


1.2.    Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán

a.     Hệ số khả năng thanh toán hiện thời
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời =  Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là chỉ tiêu phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Vì thế hệ số này cũng thể hện mức độ đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
b.    Hệ số khả năng thanh toán nhanh
Hệ số khả năng thanh toán nhanh =   (Tài sản ngắn hạn- hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn
c.    Hệ số thanh toán tức thời
Hệ số thanh toán tức thời =   Tiền và tương đương tiền/nợ ngắn hạn.

1.3.    Nhóm hệ số hiệu suất hoạt động

a.    Số vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay hàng tồn kho =  Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho
Số vòng quay hàng tồn kho cao hay thấp phụ thuộc lớn vào đặc điểm của ngành kinh doanh. Thông thường, số vòng quay hàng tồn kho cao chỉ ra rằng việc tổ chức và quản lý dự trữ của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp có thể rút ngắn được chu kỳ kinh doanh và giảm được lượng vốn bỏ vào hàng tồn kho. Nếu số vòng quay này thấp, tức là doanh nghiệp có thể dự trữ hàng quá mức dẫn đến tình trạng bị ứ đọng. Từ đó có thể dẫn đến dòng tiền của doanh nghiệp bị giảm đi.
b.    Vòng quay các khoản phải trả
Vòng quay các khoản phải trả  =  Doanh thu bình quân/Bình quân các khoản phải trả
Chỉ số vòng quay các khoản phải trả phản ánh khả năng chiếm dụng vốn của công ty đối với nhà cung cấp.
c.    Vòng quay vốn lưu động
Vòng quay vốn lưu động   =    Doanh thu lưu động/vốn lưu động

1.4.    Nhóm hệ số sinh lời
   
a.    Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)
ROA    =    Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
Chỉ số này phản ánh mỗi đồng vốn kinh doanh (đầu tư vào tài sản) bình quân sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.
b.     Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)
                               ROE   =    Lợi nhuận sau thuê/vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu ROE phản ánh một đồng vốn chủ sở hữu sẽ đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.
c.    Hệ số lãi ròng
Hệ số lãi ròng   =    Lợi nhuận sau thuê/doanh thu thuần.
 

 

2. Tổng hợp tài liệu về phân tích tài chính

1. Tổng hợp Slideshow về phân tích báo cáo tài chính

https://dr3no.files.wordpress.com/2015/09/ch1_tongquanphantichbctc.pdf

http://imgs.khuyenmai.zing.vn/files/tailieu/tai-chinh-ngan-hang/tai-chinh-doanh-nghiep/bai_giang_2223.pdf

http://kketoan.duytan.edu.vn/uploads/31e2a4d3-40cd-4e97-a0aa-5b5170a593d9_phuong.doc

2. Sách, giáo trình bài giảng tài chính liên quan đến phân tích tài chính.

 

Bộ sưu tập các sách về tài chính, quản lý tài chính có phần Phân tích tài chính nhằm giới thiệu cho các bạn đọc về các giáo trình hay bài giảng cũng như tài liệu có đề cập đến phần phân tích tài chính để quý vị tham khảo.

 

http://cloud.liket.ly/x7oP2e6THsK0774 . Password giải nén nếu cần: ket-noi.com

Sách Quản trị tài chính  của PTIT

www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/qttc.pdf

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNHNH DOANH NGHIỆP

http://www.kiemtoanasc.com.vn/ImageEditor/FileGalery/Phan%20tich%20TCDN.pdf

Quản trị tài chính của Mở tp HCM

http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/bitstream/TVDHKT/16395/1/QTKD.204…

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về các tài liệu này trong thời gian tới. Xin cảm ơn đã đọc