Phương pháp nghiên cứu định lượng cho luận văn

1. Nghiên cứu định lượng là gì?


Trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, cùng với nghiên cứu định tính thì nghiên cứu định lượng là cách tiếp cận do lường trên các đối tượng nghiên cứu. Nếu bạn đã học ở các trường ĐH ở Việt Nam sẽ có những môn học đó liên quan đó là phương pháp nghiên cứu khoa học và xác suất, thống kê, kinh tế lượng. Cũng phải lưu ý thêm rằng nếu so sánh miền Nam và miền Bắc thì miền Nam các trường sử dụng nhiều định lượng hơn là miền Bắc trong làm luận văn, bài báo khoa học


Về khái niệm nghiên cứu định lượng thì bắt đầu từ những năm 1980 thì theo Cohen(1980) nghiên cứu định lượng được hiểu là phương pháp nghiên cứu thực tiễn(khác với nghiên cứu lý thuyết thuần).  Cũng theo Cohen thì nghiên cứu định lượng là trình diễn số và xử lý những quan sát mô tả và giải thích hình thái những quan sát phản ánh. Đến năm 1994 thì Creswell định nghĩa nghiên cứu định lượng là giải thích hiện tượng bởi tập hợp dữ liệu dạng số và phân tích sử dụng những phương thức toán học (mà cụ thể ở đây là thống kê).

Như vậy có thể hiểu Crewell đã định nghĩa khá rõ ràng và đơn giản, dễ hiểu bởi như sau:

  1. Thứ nhất, Tập hợp dữ liệu số (lấy mẫu) bao gồm các công việc như đi sưu tập dữ liệu (lên mạng download), làm bảng hỏi, rồi đi lấy ý kiến những đối tượng mà người nghiên cứu mong muốn.  
  2. Thứ hai, Sử dụng phương thức toán học. Phương thức toán học ở đây được nhiều người hiểu rằng chỉ phải hiểu rất rõ thống kê. Điều này cũng không hẳn đúng lắm và làm nhiều người sợ vì những con số, công thức thống kê rắc rối. Câu hỏi đặt ra là nếu một người không biết thống kê có làm được nghiên cứu định lượng không? Câu trả lời rằng không cần quá hiểu sâu để có thể làm nghiên cứu định lượng bởi vì hiện nay có những công cụ làm thay như SPSS, Eviews, Stata… nhưng bạn cũng nên hiểu ý nghĩa của những con số thống kê hơn là nhớ công thức máy móc của  nó.

 

2. Phân loại nghiên cứu định lượng:


Có nhiều kiểu phân loại nhưng có một số kiểu phân loại phổ biến nghiên cứu định lượng đó là:

  • Phân loại theo thời gian: Nghiên cứu lịch sử, hiện tại và tương lai.
  • Phân loại theo ứng dụng của nghiên cứu: Một số cách phân loại theo loại ứng dụng như sau nghiên cứu tìm cách ứng dụng, nghiên cứu tìm sự tương quan, nghiên cứu tìm ra sự giải thích, nghiên cứu phục vụ cho nghiên cứu định tính….Ví dụ như cần tìm sự tương quan giữa số lượng khách hàng truy cập website hocthue.net và mối quan hệ với thời gian trên website và số lượng khách thuê viết luận văn, tiểu luận  thì có thể thấy như sau: Số lượng khách truy cập website nhiều thì số khách thuê viết luận văn sẽ cao.

 

2. Các bước nghiên cứu định lượng.


Thông thường theo các quy định của các trường khác nhau thì có những chỉ dẫn khác nhau. Dưới đây chúng tôi tóm tắt một số bước nghiên cứu định lượng chủ yếu như sau:
Bước 1: Tổng quan nghiên cứu hoặc cơ sở lý thuyết
Phần này bao gồm đánh giá xem xét các nghiên cứu liên quan để đến xây dựng mô hình nghiên cứu của riêng mình. (Literature Review, viết tắt LR).

Ví dụ như mô hình sau là các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng của Hocthue.net được đánh giá bởi các yếu tố sau:

Viết luận văn thuê định lượng hocthue.net


 
Có ba yếu tố chính được xem xét đó là Tốc độ website (biến Speed), Tần suất đăng bài (biến Freq), biến chất lượng nội dung (Content) ảnh hưởng đến thứ hạng website (biến phụ thuộc Ranking)

Một số người thường iết đơn giản hơn là viết liệt kê các nghiên cứu tương tự chứ chưa viết quen theo kiểu của các trường nước ngoài.
Bước 2: Chuẩn bị nghiên cứu
Phần này  bao gồm:
a Đặt ra câu hỏi nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu như bánh tàu để xác định hướng đi. Nhờ có phần lý thuyết bạn sẽ thấy những hạn chế mà các nghiên cứu trước chưa trả lời được hoặc nếu bạn cần tìm hiểu một vấn đề nào đó mà chưa có câu trả lời.
b Chuẩn bị tiền nghiên cứu: Xác định cỡ mẫu, xác định bộ dữ liệu sẽ thu thập, thông tin và các biến cho mô hình ở trên. Bạn phải có chiến lược thu thập dữ liệu. Có thể một số dữ liệu bạn không dễ dàng lấy được như thông tin như thu thập ở đâu? ở bệnh viện, trường học và các nơi công cộng…
c Thiết kế nghiên cứu:
Những chiến lược nghiên cứu của bạn như dùng chương trình nào để chạy kết quả để thể hiện ý nghĩa thống kê, xác suất, mức độ quan hệ giữa các biến…. chẳng hạn khi đo muốn thống kê mô tả thì sẽ có bảng tần suất,  mức độ quan hệ thì sử dụng bảng chéo (Cross Table, Hệ số tương quan, Chi-Que), kiểm tra giả thuyết thì sử dụng t-test . Cũng có thể bạn quan tâm đến các chỉ số thống kê như mức ý nghĩa, hệ số hồi quy, hệ số tương quan (R)…
Bước 3: Thực hiện Nghiên cứu
- Lấy mẫu, và mã hóa
- Phân tích dữ liệu
Câu hỏi ở phần này có lẽ nhiều người quan tâm về các phương thức toán học phức tạp có thể bạn đã quên. Bạn có thể tìm các sách về thống kê ở phần này tìm hiểu hơn.

Kết luận và đề xuất.
Từ những kết quả trên để đưa ra kết luận và đề xuất.


Tham khảo:

Creswell, J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2nd ed.).
Robert Szafran - Stephen F. Austin (2012), Answering Questions With Statistics