Dịch vụ sửa chữa luận văn kinh tế, luật, kỹ thuật, máy tính

Luận văn của bạn bao gồm luận văn thạc sĩ luật học, luận văn kinh tế, kỹ thuật, luật học cần chỉnh sửa? Bạn có thể đến dịch vụ của hocthue.net để chúng tôi giúp đỡ bạn hoàn thành luận văn chính thức.

Với dịch vụ của hocthue.net không chỉ giúp bạn chỉnh sửa luận án, luận văn  của bạn không chỉ ở việc đọc sửa lỗi (proof-reading) và tư vấn chung về cấu trúc, như được nêu trong Quy định của luận văn mà còn giải quyết cho bạn những vấn đề sau:.
- Hocthue.net có thể đưa ra lời khuyên về cấu trúc, phong cách và quy ước trong các bài viết khoa học. Hocthue.net cũng sẽ có thể tư vấn về các bước cải thiện kỹ năng viết học thuật hoặc vấn đề về viết tiếng Anh.
- Tham khảo các hướng dẫn có sẵn về Viết luận văn và Chỉnh sửa luận văn của hocthue.net


Để làm rõ hơn bạn sẽ nhận được một biên bản của Hội đồng chấm luận văn như sau:
Bảng 1: Biên bản xác nhận luận văn đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng chấm luận văn thạc sĩ 

STT

NỘI DUNG YÊU CẦU CHỈNH SỬA

NỘI DUNG ĐÃ CHỈNH SỬA

GHI CHÚ

1

Nội dung 1: Cập nhật quy định của Bộ Luật lao động 2019

 

(Từ trang…đến trang)

2

Nội dung 2: Làm sâu sắc hơn các kiến nghị tại Chương 3 trên cơ sở quy định Bộ luật Lao động 2019

 

 

3

Nội dung 3: Hoàn thiện các nội dung khác theo ý kiến các phản biện

 

 

4

Rà soát các kiến nghị, lọa bỏ các kiến nghị lạc hậu đã gợi ý bởi hocthue.net

 

 

5

Hoàn thiện các nội dung khác theo ý kiến các phản biện.

 

 

 

 

 

Có thể có nhiều lỗi trong bài luận văn mà hocthue.net thường nhận thấy như:

- Luận văn chưa logic

- Luận văn thiếu nội dung cần thiết.

Một số gợi ý hocthue.net gợi ý cho bạn về cấu trúc bài như sau:

Giới thiệu (Phần mở đầu)
- Phần mở đầu có xác định chủ đề, lý do chọn đề tài,  nêu mục đích, phạm vi của luận văn, luận án là những mục cơ bản nhất phải có.

Các Chương
- Các chương có được sắp xếp hợp lý không?Tùy thuộc vào luận văn của bạn là gì, có thể là luận văn luật cấu trúc 2 chương, luận văn kinh tế cấu trúc 3 chương hoặc 4 đến 5 chương.
- Các chương được chia thành các phần thích hợp. 
- Mỗi chương có phần mở đầu và phần kết luận thích hợp không?
- Là tài liệu trong chương được sắp xếp hợp lý
- Lập luận có trôi chảy giữa các đoạn văn không
- Mỗi đoạn trong luận văn có nói rõ chủ đề của nó không
- Mỗi câu có ý nghĩa không
- Các chi tiết, ví dụ và giải thích được phát triển đầy đủ.
Phần kết luận
- Phần mở đầu và phần kết có liên kết với nhau không? Phần mở đầu nêu vấn đề gì thì phần kết luận có thể nêu đã hoặc chưa giải quyết được.
- Kết luận có tổng hợp lý lẽ đã trình bày trong luận điểm không.

Danh mục
- Tất cả các nguồn có được đưa vào thích hợp không
- Các nguồn được tham khảo đầy đủ
- Danh mục tài liệu tham khảo có được định dạng nhất quán và theo phong cách được khuyến nghị cho ngành học không? Ví dụ như theo kiểu Harvard hoặc APA.
Phụ lục
- Các phụ lục cần liên quan, thích hợp và đầy đủ

Điểm chung về Ngôn ngữ và Phong cách viết luận văn
- Sử dụng phong cách trang trọng, hàn lâm.
- Phong cách và quy ước (ví dụ: sử dụng ngôi thứ nhất, tác giả-tôi) có thể khác nhau giữa các ngành.
- Tìm kiếm ý tưởng từ luận án khác trong chuyên ngành của bạn để đánh giá phong cách phù hợp.
- Đảm bảo mọi câu đều đúng ngữ pháp và được kết nối logic.

Nếu bạn có nhu cầu sửa luận văn hãy đến với dịch vụ của hocthue.net nhé