Hướng dẫn làm bài tập, tiểu luận công tác xã hội.

Ngành công tác xã hội có trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ những đối tượng khó khăn và yếu thế trong xã hội, bao gồm người già, trẻ em, người tàn tật, người nghèo, và những người đang trải qua khó khăn.
Ngành công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp và những tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người trong cộng đồng. Các vấn đề này có thể bao gồm bạo lực gia đình, tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, và đói nghèo.

1. Lưu ý với các bài tập, tiểu luận các môn trong công tác xã hội. 

Khi làm các bài tập, tiểu luận về công tác xã hội trong một số môn cụ thể sau bạn cần lưu ý:

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN NHẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI.
Nắm rõ các khái niệm cơ bản về công tác xã hội, yêu cầu kỹ năng của nhân viên công tác xã hội.

TIỂU LUẬN CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
Công tác xã hội cá nhân sử dụng nhiều trong các bài luận văn, khóa luận mà hocthue.net đã từng làm. Bởi vậy bạn cần nghiên cứu và hiểu rõ và tổng hợp thông tin, và khái quát hóa thông tin thông qua công cụ của CTXH như các sơ đồ (ví dụ: sơ đồ phả hệ, sơ đồ môi trường sinh thái,...)
- Sơ đồ phả hệ: Giúp nhân viên CTXH nhận diện được các mối quan hệ trong gia đình của thân chủ, hiểu được nguồn gốc xuất thân và tiểu sử của thân chủ để có thể xác định có phải vấn đề mà thân chủ đang gặp phải là có nguồn gốc hoặc do những ảnh hưởng từ gia đình mà ra hay không.
- Sơ đồ sinh thái và sơ đồ con người trong môi trường (trong hoàn cảnh):giúp nhân viên CTXH nhận biết và phân tích được các mối quan hệ tương tác giữa cá nhân hoặc gia đình thân chủ với những người xung quanh hoặc với các hệ thống xã hội xung quanh và qua đó có thể đánh giá được những tác động của môi trường xung quanh đối với cuộc sống và diễn biến tâm sinh lý của cá nhân hoặc gia đình thân chủ.
- Vẽ cây vấn đề.
Cây vấn đề trong công tác xã hội là một công cụ phân tích để phân tích và hiểu sâu hơn về một vấn đề xã hội cụ thể. Cây vấn đề bao gồm ba phần chính: gốc, thân và nhánh.
Gốc: Gốc của cây vấn đề đưa ra câu hỏi chung và sự liên kết giữa các vấn đề để định hình một vấn đề lớn hơn. Gốc này giúp cho người phân tích có thể hiểu rõ nguyên nhân chính và tầm quan trọng của vấn đề đó.
Thân: Thân của cây vấn đề liệt kê các nguyên nhân chính của vấn đề và giải thích tầm quan trọng của chúng. Thân của cây vấn đề giúp người phân tích có cái nhìn sâu hơn về các vấn đề cụ thể và các yếu tố có liên quan.
Nhánh: Nhánh của cây vấn đề đưa ra những hậu quả và ảnh hưởng của vấn đề đó, cũng như những phương pháp để giải quyết vấn đề. Nhánh giúp cho người phân tích có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề và đưa ra các giải pháp phù hợp.

TIỂU LUẬN CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM.

Công tác xã hội nhóm cũng là vấn đề mà hocthue.net gặp khá nhiều trong các bài trong dịch vụ tiểu luận. Bạn cần hiểu rõ các vấn đề sau:
Mục đích thành lập nhóm.
Thời gian, địa điểm sinh hoạt nhóm
Những chủ đề (dự kiến) sinh hoạt nhóm
Kế hoạch hành động nhóm.

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN CÔNG TÁC XÃ HỘI GIA ĐÌNH
Công tác xã hội gia đình thường liên quan đến bạo lực gia đình. Helen Harris Perlman (1906-2004) là người xây dựng một phương pháp CTXH với các cá nhân và gia đình từ những kinh nghiệm thực hành CTXH của bản thân sau một thời gian dài làm việc trong ngành CTXH. 

TIỂU LUẬN CÔNG TÁC XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG.
Đây là dạng công tác xã hội nhóm, mang tính rộng hơn nhóm đến cộng đồng.
Về quy mô: Nhóm thường có kích thước nhỏ hơn cộng đồng, với các quy mô hoạt động khác nhau, có thể tập trung vào các mục tiêu, hoạt động hoặc sở thích chung của các thành viên. Cộng đồng thường có quy mô lớn hơn nhóm, với sự đa dạng về đặc điểm dân tộc, đặc điểm văn hóa, đặc điểm kinh tế và các đặc điểm khác, và thường tập trung vào các mục tiêu, lợi ích và giá trị chung của cộng đồng.
Về hoạt động: Nhóm thường thực hiện các hoạt động cụ thể và hạn chế hơn so với cộng đồng, nhằm đạt được các mục tiêu hoặc sở thích chung. Cộng đồng thường thực hiện các hoạt động rộng hơn và phức tạp hơn so với nhóm, nhằm đáp ứng các mục tiêu, giá trị và lợi ích chung của cộng đồng.

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN
Đây là dạng về tiểu luận tâm lý học như tâm lý học giải quyết khủng hoảng tuổi dậy thì, khủng hoảng trung niên.. Trong ngành công tác xã hội cần lưu ý về công tác xã hội cá nhân.

CÔNG TÁC XÃ HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
Nắm rõ lý thuyết về người cao tuổi, công tác xã hội cá nhân hoặc nhóm.

2. Phương pháp nghiên cứu xã hội học.

Nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các phương pháp như: thu thập số liệu, tài liệu; phân tích, tổng hợp, so sánh. 
- Phương pháp quan sát: Quan sát trực tiếp hoạt động lao động phi chính thức tại địa bàn nghiên cứu.
-Phương pháp điều tra bảng hỏi: Sử dụng bảng hỏi để điều tra trực tiếp đối tượng nghiên cứu.
-Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia: Đây là phương pháp được nhóm nghiên cứu thực hiện bằng cách phỏng vấn các chuyên gia của trong bối cảnh liên quan của công tác xã hội nhóm hoặc cá nhân.

3. Kết

Hocthue.net chúc các bạn học tập và giải quyết tốt các bài tiểu luận về công tác xã hội nhé. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với hocthue.net nhé
 

Thẻ