Chính sách riêng tư

Học Thuê Net hiểu rõ những vấn đề của quý vị và các bạn nên cập nhật chính sách riêng tư (privacy policy) để các bạn hiểu rõ những quyền riêng tư và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của các khách hàng như sau:
 

Chúng tôi hiểu rõ sự đảm bảo riêng tư cho thông tin cá nhân (số điện thoại, email), tài liệu, luận văn, tiểu luận, CV là rất quan trọng đối với chung tôi. Để đảm bảo tính bị mật đối với những thông tin trên chúng tôi đưa ra Chính sách về quyền riêng tư của Học Thuê Net để bạn hiểu được cam kết của chúng tôi dành cho khách hàng của hocthue.net

Hocthue.net tuyên bố về chính sách riêng tư như sau:

  •  Không cung cấp tài liệu, luận văn, tiểu luận, thông tin cá nhân (số điện thoại, email) (sau đây chúng tôi gọi là dữ liệu cá nhân) bị cung cấp cho bên thứ ba. Tất cả được quản lý chặt chẽ bởi người điều hành của HỌC THUÊ NET
  •  Được bảo vệ, đảm bảo bởi uy tín của hocthue.net với những dữ liệu cá nhân không bị đánh cắp, truy cập trái phép.

Dữ liệu cá nhân của bạn được hocthue.net sử dụng như thế nào?

Học THuê Net có thể sẽ tham khảo tài liệu, luận văn, tiểu luận của bạn để tạo ra cơ sở dữ liệu hiểu biết riêng của hocthue.net. Mục đích của cơ sở dữ liệu của hocthue.net là để tra cứu, tham khảo cho dịch vụ của chúng tôi. Hocthue.net cam kết sẽ không sử dụng bản sao chép 100% những tài liệu, luận văn, tiểu luận, bài tập của bạn trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Nếu có bất kỳ sự lạm dụng, hoặc không đúng như tuyên bố về sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng, Quý vị xin liên hệ người điều hành của hocthue.net chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý vấn đề đến tận cùng cho những khách hàng của HocThue