Dịch vụ giải bài kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

Vi mô và vĩ mô là hai cách tiếp cận các vấn đề kinh tế và phân tích. Cái trước liên quan đến nghiên cứu về các đơn vị kinh tế riêng lẻ, trong khi cái sau là một nghiên cứu về toàn bộ nền kinh tế. Các thuật ngữ kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô được đặt ra bởi Giáo sư Ranger Frisch và kể từ đó chúng trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà kinh tế và các giáo trình dạy học quản trị kinh doanh tại các trường đại học. Hocthue.net cung cấp dịch vụ hỗ trợ làm bài tập, tiểu luận liên quan đến kinh tế vĩ mô và vi mô ở cấp độ nâng cao cho học viên.

Kinh tế vĩ mô và vi mô

Kinh tế vĩ mô

Thuật ngữ macro có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp 'makros' có nghĩa là 'lớn'. Kinh tế vĩ mô là một nghiên cứu về tổng hợp hoặc trung bình của toàn bộ nền kinh tế. Các bài tập, tiểu luận kinh tế vĩ mô sẽ liên quan đến tổng sản lượng và thu nhập quốc gia, tổng việc làm, tổng tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư, tổng cầu, tổng cung, mức giá chung, v.v. Do đó, kinh tế vĩ mô cố gắng mô tả và giải thích hoạt động của toàn bộ hệ thống kinh tế.

Mô hình kinh tế vĩ mô

  • Đường tổng cung, tổng cầu.
  • Mô hình IS-LM (mô hình giữa đầu tư- tiết kiệm (IS) và cung tiền- thanh khoản (LM)
  • Mô hình tăng trưởng.

Chính sách vĩ mô

  • Chính sác tiền tệ.
  • Chính sách tài khóa.

Kinh tế vi mô

Thuật ngữ 'micro' có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp mẹ 'mikros' có nghĩa là 'nhỏ'. Do đó, kinh tế vi mô liên quan đến việc phân tích một phần nhỏ hoặc thành phần của toàn bộ nền kinh tế như người tiêu dùng cá nhân, các công ty riêng lẻ và các tập hợp nhỏ hoặc các nhóm đơn vị riêng lẻ, chẳng hạn như các ngành hoặc thị trường khác nhau. Các dạng bài tập, tiểu luận kinh tế vi mô  việc xác định giá của các mặt hàng cụ thể, tiền lương của các nhóm cụ thể, v.v., là những vấn đề của kinh tế vi mô.

Mô hình kinh tế vi mô

  • Cung và cầu: Mô tả quan  hệ giá cả và hàng hóa.
  • Cạnh tranh hoàn hảo và không hoàn hảo.
  • Độc quyền 
  • Lý thuyết trò chơi.

Để được trợ giúp thêm về Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô, hãy liên hệ với hocthue.net nhé.