Đòn bẩy tài chính là gì? Ví dụ và định nghĩa

Đòn bẩy tài chính (tiếng Anh là Leverage hoặc financial Leverage, hoặc là gear trong kế toán, tài chính của Anh, Úc)  là kỹ thuật sử dụng nợ (đi vay), thay vì vốn chủ sở hữu để mua  tài sản, với kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đối với vốn chủ sở hữu sẽ lớn hơn chi phí đi vay.  Nói cách khác thì đòn bẩy tài chính là bất kỳ kỹ thuật nào liên quan đến việc sử dụng nợ (vốn vay) thay vì vốn chủ sở hữu mới trong việc mua một tài sản, với kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đối với vốn chủ sở hữu sẽ cao hơn chi phí vay. Nói theo ngôn ngữ bình dân thì có thể hiểu rằng đi kinh doanh bằng tiền người khác với hy vọng lợi nhuận thu được cao hơn chi phí vay :D. 

Công thức đòn bẩy tài chính như thế nào? Nói chung không chỉ có 1 công thức duy nhất mà sẽ có nhiều công thức khác nhau thường được xem xét bởi các nhà phân tích thị trường, nhà đầu tư hoặc người cho vay. 

Dưới đây là 5 trong số các tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng phổ biến nhất:

Tỷ lệ nợ trên tài sản = Tổng nợ / Tổng tài sản
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ / Tổng vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ nợ trên vốn = Nợ hôm nay / (Tổng nợ + Tổng vốn chủ sở hữu)
Tỷ lệ nợ trên EBITDA = Tổng nợ / Thu nhập trước thuế lãi khấu hao và khấu hao (EBITDA)
Tỷ lệ tài sản trên vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản / Tổng vốn chủ sở hữu


Sử dụng Kỹ thuật đầu tư bằng đòn bẩy này sẽ cho bạn mua số hàng có giá trị lớn hơn nhiều lần so với vốn bạn có. Ví dụ bạn có 1 tỷ đồng, người ta sẽ cho bạn vay thêm 2 tỷ để mua 3 tỷ tiền hàng, với lãi suất 10% chẳng hạn, và sau một thời gian nhất định, giả dụ 1 năm, sẽ có 2 trường hợp sau. [1]

1. Hàng tăng giá 30% lên 3.9 tỷ, bạn bán đi. Trả lại ngân hàng 2 tỷ vốn, 200 triệu lãi. Bạn còn lãi 700 triệu. Coi như lãi 70% trên vốn.

2. Hàng giảm giá 30% còn 2.1 tỷ, bạn không muốn bán cũng phải bán. Trả lại ngân hàng 2 tỷ vốn, 200 triệu lãi. Bạn còn nợ 100 triệu.

Theo báo Vietnamnet[2], Ông Mai Huy Tân dùng 600 tỷ để mua Cocobay trong đó đang vay ngân hàng SHB hơn 402 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 18 tháng đầu là 8,1%/năm. Hiện tại, lãi suất Ông Mai Huy Tân phải chịu là 10,4%/năm.

Cũng theo bài báo, Ông Mai Huy Tân có vốn gần 200 tỷ, vay 402 tỷ, mua 600 tỷ tiền nhà với hy vọng có dòng thu nhập 60 tỷ mỗi năm và nhà lên giá. Lãi vay ngân hàng thì mỗi năm phải trả độ 45 tỷ. Trong trường hợp giá nhà tại Cocobay lên giá thành 1000 tỷ thì ông Mai Huy Tân bỏ túi ngon ơ 400 tỷ lãi trên vốn 200 tỷ.

Đòn bẩy tài chính thuận lợi khi việc sử dụng nợ có thể được tạo ra mang lại lợi nhuận lớn hơn chi phí lãi vay liên quan đến khoản nợ. Tuy nhiên trường hợp của ông Mai Huy Tân lại không được "thuận lợi" nhé. Qua ví dụ trên giúp bạn hiểu thế nào là đòn bẩy tài chính và các công thức cũng như cách sử dụng như thế nào cho phù hợp trong từng trường hợp.


Nguồn: [1] Thiên Lương, [2] Việt Nam Net