Tổng hợp sách, bài giảng, giáo trình kinh tế lượng

Môn học kinh tế lượng (econometrics) là môn kết hợp giữa thống kê học và kinh tế. Môn học kinh tế lượng nhằm giúp bạn hiểu thuộc tính thống kê của của mô hình kinh tế.

 

Trong ngành kinh tế thì việc học kinh tế lượng là cần thiết và quan trọng. Hôm nay www.hocthue.net sẽ giới thiệu tổng hợp các sách về kinh tế lượng mời các bạn tham khảo:

a. Sách kinh tế lượng tiếng anh

 

1. Econometrics của Đại học Priceton

http://press.princeton.edu/chapters/s6946.pdf

2. Econometrics for finance: Kinh tế lượng cho ngành tài chính

Nếu bạn học ngành tài chính, vĩ mô, chính sách công thì kinh tế lượng cho tài chính là cuốn sách cơ bản dành cho những đối tượng này.

b. Sách Kinh tế lượng tiếng Việt

 

Kinh tế lượng của tác giả không tên

Bài giảng Kinh tế lượng Tô Thị Kim Hồng

 

Theo một số bạn thì kinh tế lượng bài tập ít dạng bài, chỉ cần học và biết cách làm là ổn. Nếu trường bạn ra đề thi các năm tương đối giống nhau thì các bạn cần luyện giải đề thi để tránh những sai lầm.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhận sách và bài giảng về kinh tế lượng để quý vị tham khảo

Bạn có thể truy cập dịch vụ làm bài tập kinh tế lượng của chúng tôi nhé


 

Thẻ