Tiểu luận triết học cao học: Cách để viết hay và chuẩn

Bạn đang học cao học và phải viết tiểu luận triết học? Tiểu luận triết học cao học được giảng viên giao cho học viên cao học thường vào kết thúc môn triết học. Điểm đặc biệt của tiểu luận triết học ở cao học đó là thông thường bắt viết tay cho nhớ lâu :D. Trong bài viết này hocthue.net sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ cách viết tiểu luận triết học ở cao học từ nội dung cho đến hình thức.

làm tiểu luận triết học cao học

Thứ nhất có lẽ là do sau thời gian học ở đại học bạn đã từng được học môn triết học bao gồm một đống thứ liên quan như bên dưới. Bạn hãy cùng HỌC THUÊ NET "điểm danh" lại những thứ bạn có thể đã từng quên:

Môn học Triết học Mác Lê nin 

Bàn về các lịch sử của các trường phái triết học, nguồn gốc cũng như các tranh cãi vật chất và ý thức. Các vấn đề chính của triết học Mác Lê nin:
•    Vấn đề cơ bản về Triết học bao gồm: Biện chứng và siêu hình. Nguyên lý cơ bản của triết học như lượng đổi chất đổi, nhân quả.... cũng như khẳng định về vật chất có trước.
•    Chủ nghĩa duy vật biện chứng: Vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức. Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng, ý thức về xã hội.
•    Triết học Mác Lê Nin ngày nay.

Giáo trình Triết học Mác Lê nin pdf tải về: https://drive.google.com/drive/folders/1trlllw3qQDGBQg84j2xib7PJTBzETiRM?usp=drive_link

Môn học Kinh tế chính trị Mác Lê nin: 

Môn này bàn về kinh tế và chính trị có quan hệ với nhau như thế nào theo quan điểm của Triết học Mác - Lê Nin. 
Các chủ đề chính:

  • Quy luật của kinh tế thị trường
  • Lý luận của Mác về giá trị thặng dư.
  • Tích lũy và tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường.
  • Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
  • Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Giáo trình pdf Kinh tế chính trị Mác Lê Nin tải về: https://drive.google.com/drive/folders/1trlllw3qQDGBQg84j2xib7PJTBzETiRM?usp=drive_link

Môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học.

Bàn về chủ nghĩa xã hội khoa học và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu giai cấp,tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH...

Giáo trình tải về: https://drive.google.com/drive/folders/1trlllw3qQDGBQg84j2xib7PJTBzETiRM?usp=drive_link

Tư tưởng Hồ chí Minh:  

Môn này bàn về quan điểm của Hồ chí minh về các vấn đề giải phóng dân tộc, văn hóa, giáo dục, con người....

Giáo trình tải về: https://drive.google.com/drive/folders/1trlllw3qQDGBQg84j2xib7PJTBzETiRM?usp=drive_link

Chúng ta hãy xem xét một số đề tài tiểu luận phổ biến, thông thường được minh họa  như sau.

1. Trong nền kinh tế hiện nay vì sao nói "Phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức". Hãy liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.

2. Bạn hãy trình bày bản chất và những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, vai trò và ý nghĩa của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước tại Việt Nam hiện nay
3. Bạn hãy so sánh hai trường phái triết học phương Đông và triết học phương Tây trong thời cận đại.

....

Cũng còn tùy trường, tùy lớp mà có nhiều cách hỏi. Nhưng thông thường nhất theo kinh nghiệm của HỌC THUÊ NET là sẽ có phần liên hệ thực tiễn.

Như vậy với các đề tài trên chúng ta sẽ viết như thế nào để hay và chuẩn ? Cũng giống như nhiều bài viết của HỌC THUÊ NET viết hướng dẫn làm tiểu luận bạn có thể tham khảo thêm như:

Cách viết tiểu luận khoa học

Làm tiểu luận là làm gì?

Sau khi đọc xong các bài trên thì có một điểm lưu ý như sau khi làm tiểu luận triết học ở cao học mà HỌC THUÊ NET khuyên bạn cấu trúc như sau:


- Phần mở đầu (từ 1-2 trang). 
- Nội dung chính gồm: phần kiến thức lý luận và vận dụng thực tiễn liên hệ trực tiếp với nhau, ứng với tối thiểu 2 chương: 
Chương 1. [Tên mục Phần kiến thức lý luận (mục này có thể có nhiều tiểu mục được đánh số 1.1, 1.2, 1.3,…)]; 
Chương 2. [Tên mục Phần kiến thức vận dụng thực tiễn (mục này có thể có vài tiểu mục được đánh số 2.1, 2.2)];
Chương 3………………………
- Kết luận (khoảng 1-2 trang)
- Tài liệu tham khảo•    Dịch vụ làm tiểu luận thuê triết học của hocthue.net sẽ không được sao chép bài của người khác. Chúng tôi có thể tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau và trích dẫn, luôn ghi rõ nguồn theo chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hoặc APA.

 Nếu bạn có nhu cầu làm thuê tiểu luận triết học thì có lẽ chúng tôi là một đơn vị hoàn hảo để làm việc này. Bạn vào có thể vào trang này viết thuê tiểu luận cao họcliên hệ chúng tôi www.hocthue.net.

Cuối cùng, Xin chúc các bạn, đồng chí học viên thành công rực rỡ với bài tiểu luận triết học đầy cam go của mình.

Thẻ