Viết bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành


Trong bài viết này www.hocthue.net tóm tắt cách viết bài báo khoa học nhằm giới thiệu với quý vị cách viết thường được sử dụng. Các bài báo khoa học được đăng trên các báo chuyên ngành, được trình bày tại hội thảo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giúp chia sẻ và học hỏi lẫn nhau giữa các chuyên gia cùng ngành. Nhưng điều quan trọng hơn cả nó là yêu cầu bắt buộc đối với một số trường khi nghiên cứu tiến sĩ phải có ít nhất 2 bài báo được công bố.

Mặc dù theo theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày và Thông tư Số 05/2012/TT-BGDĐT bổ sung, sửa đổi thông tư 10/2009/TT-BGDT ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ thì không bắt buộc phải có bài báo khoa học và chỉ khuyến khích những người nghiên cứu tiến sĩ có bài báo được công bố. Tuy nhiên một số trường lớn vẫn ra quy định bắt buộc. Bởi vậy câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao để viết được một bài báo khoa học để đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị?

Viết thuê bài báo khoa học
Đầu tiên bạn nên đọc một số bài viết trên ngành của bạn. Thông thường cấu trúc bài báo và cách viết như sau:

1.Tiêu đề bài báo bằng tiếng Việt
2.Tiêu đề bài báo bằng tiếng Anh
3. Tác giả (bạn phải ghi cả thông tin về đơn vị và cơ quan công tác)
4.Tóm tắt bằng tiếng Anh và từ khóa tiếng Anh (keywords) (Tóm tắt được ý tưởng nghiên cứu, phương pháp và kết quả nghiên cứu; từ 7-10 dòng)

Bạn nên nhờ chuyên gia tiếng Anh của www.hocthue.net dịch do chúng tôi có dịch vụ viết luận văn tiếng anh và tránh dùng Google Translate. Một trường hợp đã được phát hiện lên báo vì dùng Google Translate của Học viện khoa học xã hội
5.Tóm tắt bằng tiếng Việt và từ khóa tiếng Việt
6.Mở đầu: bao gồm cơ sở của vấn đề nghiên cứu, tổng quan vấn đề  nghiên cứu, logic dẫn đến việc nghiên cứu và trình bày mục đích nghiên cứu.
7.Phương pháp nghiên cứu(hoặc dữ liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu)

Ở phần này bạn cần trình bày đầy đủ về những gì bạn đã làm để nghiên cứu như dùng dữ liệu ở đâu, dùng thể nào. Vì đây là một bài báo khoa học nên cần ngắn gọn, súc tích đủ ý.
8.Kết quả và thảo luận (có thể tách thành 2 phần riêng biệt: Kết quả, Thảo luận)
 Phần này bạn sẽ phải viết về: Đã phát hiện gì mới. Thông thường bạn sẽ đề cập đến kết quả chính và những kết quả phụ. Chẳng hạn nghiên cứu mối quan hệ giữa lao động ở Hà Nội đã phát hiện ra thu nhập của lao động có mối tương quan rất mạnh với trình độ học vấn. Kết quả phụ: Cụ thể người lao động tốt nghiệp  tại trường XYZ có mối quan hệ tương quan vượt trội so với các trường khác.  Phần này một số nơi khuyên có biểu đồ hoặc bảng dữ liệu ngắn gọn trình bày kết quả chính và để trả lời cho phần mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu.

Phần thảo luận sẽ viết về ý nghĩa của nghiên cứu này.

9.Kết luận
10.Tài liệu tham khảo Mỗi bài không quá 6 trang, được định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, kích thước cỡ chữ chuẩn văn bản. (Bạn có thể tham khảo thông tư 01 của Bộ Nội Vụ về trình bày văn bản hoặc bài viết cách trình bày luận văn thạc sĩ)


Đối với những người chưa quen viết có thể viết chưa được hay. Do đó nên nhờ www.hocthue.net tư vấn cách viết và sửa lại lỗi cũng như những lời khuyên của chúng tôi đối với bài báo khoa học trong phần liên hệ với chúng tôi
 

Thẻ