Sáng kiến kinh nghiệm trong trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Nếu quý vị đang công tác trong trường học/đơn vị sự nghiệp có thể có phải viết "sáng kiến" hoặc  "sáng kiến kinh nghiệm" đối với môn học. Chẳng hạn như nếu là tiểu học thì "Sáng kiến kinh nghiệm dạy hóa học lớp 4", hoặc "Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy toán học lớp 5".... là những tên đề tài hợp lệ, phổ biến.

Nếu quý vị đang băn khoăn về cách viết sáng kiến kinh nghiệm thì hãy tham khảo bài viết này của hocthue.net để làm rõ hơn những ý tưởng trước khi viết của mình. 

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non
Bìa của sáng kiến kinh nghiệm (Nguồn sưu tầm)

Đầu tiên sáng kiến kinh nghiệm là gì? Sáng kiến kinh nghiệm gần như đề tài nghiên cứu khoa học về chủ đề sẽ viết. Mục đích là để  trình bày những  tri thức, ý tưởng, kinh nghiệm (mới) của giáo viên trong hoạt động giảng dạy của mình đã ứng dụng thành công. Chẳng hạn, bạn đang làm giáo viên dạy Toán tiểu học thì sẽ làm đề tài về môn toán, bạn đang dạy môn Văn thì sẽ viết sáng kiến kinh nghiệm về môn văn. Sở dĩ chúng tôi nói "gần như" là đề tài khoa học bởi vì nếu so sánh với đề tài khoa học (luận văn, luận án, khóa luận...) thì nó mang ít tính hàn lâm hơn.

Sáng kiến kinh nghiệm là một nghiên cứu/báo cáo của việc đã thực hiện tại trường học. Bạn lưu ý rằng sáng kiến kinh nghiệm không phải đề xuất mà là báo cáo hoạt động cải tiến/sáng tạo đã được thực hiện xong. Sáng kiến kinh nghiệm không phải đề xuất cải tiến, không phải kết hoạch thực hiện mà là báo cáo kết quả đã thực hiện. 

Trong bài viết này hocthue.net sẽ hướng tới sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục để làm rõ hơn chúng ta sẽ bắt đầu bằng các yêu cầu bố cục điển hình của một sáng kiến kinh nghiệm được chú giải bởi hocthue.net như bên dưới.

Phần 1. Tên đề tài
Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên và quan trọng nhất. Tên đề tài phải thể hiện rõ nội dung, đối tượng và tác động. Chẳng hạn như "Sáng kiến ứng dụng PowerPoint để dạy hình học không gian lớp 11". Tên đề tài bạn phải lưu ý là có ý nghĩa thực tiễn thể hiện ở tính ứng dụng tại lớp học và đã được viết bởi hoc thue.net  cho một khách hàng.

Phần 2. Hiện trạng/Thực trạng
Nêu được hiện trạng trong tình hình dạy học, vấn đề mà tên đề tài sáng kiến sẽ trình bày. Ngoài ra còn xác định được nguyên nhân gây ra hiện trạng để tìm ra một nguyên nhân để tác động ảnh hưởng lớn nhất đến hiện trạng (Ví dụ như thiếu cơ sở vật chất cho dạy học.....)

Phần 3. Giải pháp thay thế hoặc giải pháp giải quyết
Một số trường yêu cầu phần này để mô tả rõ ràng giải pháp thay thế hoặc giải pháp để giải quyết nguyên nhân ở trên  và trình bày một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài. Chẳng hạn như trong "Sáng kiến dạy hình học không gian lớp 11" có thể có giải pháp dạy học bằng mô tả hình học không gian trên máy tính.

4. Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu
Câu hỏi nghiên cứu, giải quyết nghiên cứu (hypothesis) là điều quan trọng trong một nghiên cứu. Bắt đầu từ câu hỏi cho đến giả thuyết nghiên cứu là giả định nghiên cứu nếu trong đề tài hình học 11 ở trên thì câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu có thể là:

  • Câu hỏi nghiên cứu: Thực trạng dạy hình học lớp 11 tại lớp XYZ có nhiều bất cập do thiếu ứng dụng công nghệ thông tin?
  • Giả thuyết nghiên cứu: Nếu áp dụng công nghệ thông tin trong dạy hình học sẽ nâng cao hiệu quả dạy hình học lớp 11.

5. Thiết kế
Nếu là sáng kiến kinh nghiệm đơn giản có thể đưa ra thiết kế nghiên cứu bao gồm  chọn mẫu, thu thập dữ liệu, phân tích và xử lý kết quả .

6. Đo lường
-    Xây dựng được công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ liệu.
-    Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.    

Một số sáng kiến kinh nghiệm có thể bỏ qua phần này.

7. Phân tích dữ liệu và bàn luận
Ở mức độ sáng kiến kinh nghiệm có thể phân tích dữ liệu đơn giản bằng thống kê mô tả.  
8. Kết quả/kết luận
- Kết quả nghiên cứu:  đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, rõ ràng, có tính thuyết phục. Quý vị lưu ý có thể trình bày kết luận về khả năng ứng dụng trong tương lại.
- Những đóng góp của đề tài NC: Mang lại hiểu biết mới về thực trạng, phương pháp, chiến lược...
- Áp dụng các kết quả: Triển vọng áp dụng tại trường học và nhân rộng mô hình.    

9. Minh chứng cho các hoạt động sáng kiến kinh nghiệm của đề tài:
Để minh chứng cho sáng kiến kinh nghiệm của mình có thể đề xuất kế hoạch bài học, bài kiểm tra, bảng kiểm tra được thực nghiệm tại trường học XYZ.    

Cuối cùng là phần trình bày báo cáo. Quý vị có thể tham khảo một vài báo cáo được trình bày để học tập cho sáng kiến kinh nghiệm của mình. Quý vị có thể tham khảo cách trình bày luận văn để trình bày sáng kiến kinh nghiệm của mình. Dịch vụ viết thuê sáng kiến kinh nghiệm của Hocthue.net chúc quý vị có sáng kiến kinh nghiệm hay và trình bày đẹp cho lớp học của mình.