Cách làm đề cương luận văn thạc sĩ cơ bản nhất.

Trong bài viết này Học Thuê Net chia sẻ với bạn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ. Do nhiều trường, nhiều quy định khác nhau nhưng một đề cương luận văn thạc sĩ 'chuẩn' nên có nhưng phần liệt kê bên dưới . Một số trường có lẽ bỏ qua những phần quan trọng mà Học Thuê Net sẽ nhắc ở phần dưới như sau.

Đầu tiên, đề cương nghiên luận văn thạc sĩ (Trong tiếng anh sẽ là Master's Research Proposal - dịch thô là đề xuất nghiên cứu luận văn thạc sĩ) là một văn bản được diễn giải một cách khoa học về phương pháp, mục đích, lý do... mà bạn nghiên cứu đề tài này.

Mục đích của đề cương nghiên cứu để trình bày kế hoạch nghiên cứu, khẳng định rằng tên đề tài nghiên cứu không trùng lặp với tên của đề tài của các luận văn, luận án đã bảo vệ trước đó; sự cần thiết, mục tiêu nghiên cứu, dự kiến những kết quả đạt được là phù hợp với chuyên ngành đào tạo .

Đề cương này sẽ được trình lên Hội đồng chấp nhận đề cương của bạn gần như coi như là xin phép được chấp thuận thực hiện nghiên cứu.

đề cương luận văn thạc sĩ

Đối với đề tài luận văn thạc sĩ tại Việt Nam thì thông thường sẽ có phần như sau:

1. Lý do chọn đề tài

Trong phần này bạn trả lời câu hỏi 'Vì sao tôi lại chọn đề tài này ?'. Bạn có thể ghi vào trong đó 'vì tôi thấy nó ngon ăn nên tôi chọn'.
Trong phần này học viên cần trả lời một số lý do những bất cập mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập; vấn đề nghiên cứu đang có tính thời sự cao. 

Ví dụ: Bạn đang làm luận văn báo chí thì đang cần xu thế chuyển đổi số bạn có thể cần nghiên cứu lĩnh vực chuyển đổi số. Đây vừa là xu thế với lĩnh vực báo chí và cơ quan của bạn có nhu cầu đổi mới.
Hoặc một ví dụ khác: Bạn đang làm việc tại ngân hàng ABC và thấy nhiều bất cập quản lý nhà nước về tín dụng thì việc bất cập hàng đầu là cần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về tín dụng hiện nay.

2. Tính cấp thiết của đề tài.

Bạn có lý do chọn đề tài nhưng vấn đề là nó có cấp thiết hay không? Nói một cách khác có rất nhiều thứ trên đời phải nghiên cứu nhưng tại sao bạn không nghiên cứu cái khác mà phải nghiên cứu cái này?

Thường thì lý do chọn đề tài và tính cấp thiết thường được coi là một. 

3. Tình hình nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu, hoặc các công trình tương tự.

Trong môi trường học thuật chắc chắn có hàng trăm nghiên cứu liên quan hoặc trực tiếp đến đề tài mà bạn đã chọn. Bởi vậy bạn sẽ phải trình bày về các luận văn, sách chuyên khảo, bài báo khác liên quan. Các nghiên cứu trước đây là phần quan trọng của luận văn thạc sĩ.  Bạn sẽ tổng hợp các nghiên cứu trước bao gồm việc tổng quan, phân tích các nghiên cứu trước đó về cùng chủ đề hoặc các chủ đề liên quan. Các nghiên cứu tiền đề giúp xác định các nghiên cứu trước đã giải quyết được và những khoảng trống nghiên cứu còn tồn tại. Không những vậy nó cũng lựa chọn và lập luận về phương pháp nghiên cứu phù hợp.

Một vài trường đại học sẽ ghi mục này là "Tổng quan tình hình nghiên cứu" hoặc "Lịch sử vấn đề nghiên cứu" cũng tương tự như mục này. 

4. Mục đích và và mục tiêu nghiên cứu

Mục đích của bạn trong làm luận văn này là làm gì? Bạn có thể ghi vào 'mục đích của tôi để đối phó với hội đồng phản biện' - đùa tí thôi.

Mục đích của nghiên cứu là kết cục cuối cùng mà nghiên cứu hướng tới. Để đạt kết cục cuối cùng là  đích đến thì bạn sẽ phải trải qua một vài kết cục nhỏ hơn được gọi mục tiêu. Các mục tiêu cụ thường phải thỏa mãn SMART (cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tiễn và trong giới hạn thời gian).
Mục tiêu nghiên cứu có thể được sắp xếp thành 4 loại chính như sau:
- Mô tả: Mục tiêu là mô tả hiện trạng, tình huống, vấn đề....
- Tương quan:  Tìm mối tương quan giữa 2 hoặc nhiều biến (ví dụ như số lượt truy cập hocthue.net và lượng chuyển đổi khách hàng)
- Giải thích:  làm rõ mối quan hệ giữa 2 hoặc nhiều biến diễn biến như thế nào. Ví dụ, số truy cập hocthue.net tăng 2000 lượt/tháng thì số lượt chuyển đổi khách hàng đạt 1%. Tuy nhiên số khách hàng tăng 5000 lượt/tháng thì số lượt chuyển đổi khách hàng lại giảm xuống còn 0.8%.
- Khám phá: Nghiên cứu khám phá những mối quan hệ mới ít được biết đến. Đây là nghiên cứu khả thi, nghiên cứu pilot

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng  và phạm vi nghiên cứu của luận văn là gì? Trình bày đối tượng và giới hạn của luận văn nhé. Bởi vì bất kể cái gì cũng phải có giới hạn của nó chẳng hạn như thời gian, không gian để thực hiện. Việc giới hạn đối tượng và phạm vi nghiên cứu rất hữu ích đối với những bài tiểu luận triết học mà hocthue.net thường được thuê viết bởi vì các thầy hay cho chủ đề chung chung nên cần giới hạn lại.

6. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu là câu hỏi mà dự án nghiên cứu đưa ra để trả lời.
Nhiều đề cương luận văn thạc sĩ không yêu cầu phần này nhưng theo chúng tôi phần này rất quan trọng nó sẽ làm rõ những phần bạn phải 'tìm ra kết quả mới'.  

Karen Mattick và cộng sự (2018) đã viết về cách viết câu hỏi nghiên cứu tốt. Câu hỏi nghiên cứu tốt là câu hỏi đảm bảo 3 yếu tố: 
a) Tính liên quan: Câu hỏi là liên quan đến chủ đề/
b) Tính chính xác: Câu hỏi là có thể trả lời qua phương pháp nghiên cứu.
c) Tính nguồn gốc: Câu hỏi nên tạo ra kết quả tìm kiếm mới, chứ không phải cái đã biết.

7. Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Ở mục này bạn sẽ nêu các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn. Có thể nghiên cứu lại theo một mô hình lý thuyết nào đó trên thế giới. Trong phần này bạn phải trình bày cụ thể phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn thạc sĩ này.

Phương pháp nghiên cứu định lượng cho luận văn: https://www.hocthue.net/phuong-phap-nghien-cuu-dinh-luong
 

8. Kết cấu của luận văn

Học viên dự kiến kết cấu của luận văn, luận án cho phù hợp với tên đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu.

Trong phần này bạn phải trình bày số chương và tên các chương của luận văn và các mục cụ thể đến 3 chữ số. Thông thường chương 1 trình bày về cơ sở lý luận (lý thuyết) liên quan trực tiếp, gián tiếp, hoặc mô hình lý thuyết bạn định áp dụng.

10. Trình bày chi tiết kết cấu luận văn thạc sĩ.

Bạn phải triển khai chi tiết kết cấu ở phần 8 trên.
Lưu ý về độ dài đề cương luận văn thạc sĩ khoảng từ 20- 30 trang.

Cuối cùng hocthue.net chúc quý vị có một đề cương luận văn thạc sĩ tốt để trình bày. Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của hocthue rất vui mừng được giúp đỡ bạn trong phần viết đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế hay kỹ thuật....

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐỀ CƯƠNG

Mattick, K., Johnston, J., & de la Croix, A. (2018). How to…write a good research question. _The clinical teacher_, _15_(2), 104–108. https://doi.org/10.1111/tct.12776

Goundar, S. (2012). Chapter 3: Research Methodology and Research Method. In S. Goundar (Ed.), Cloud Computing. Research Gate Publications.