Cách làm đề cương luận văn thạc sĩ cơ bản nhất.

Hôm nay Học Thuê Net chia sẻ với bạn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ. Do nhiều trường, nhiều quy định khác nhau nhưng một đề cương luận văn thạc sĩ 'chuẩn' nên có nhưng phần liệt kê bên dưới . Một số trường có lẽ bỏ qua những phần quan trọng mà Học Thuê Net sẽ nhắc ở phần dưới như sau.

Đầu tiên, Đề cương nghiên luận văn thạc sĩ (Trong tiếng anh sẽ là Master's Research Proposal - dịch thô là đề xuất nghiên cứu luận văn thạc sĩ) là một văn bản được diễn giải một cách khoa học về phương pháp, mục đích, lý do... mà bạn nghiên cứu đề tài này. Đề cương này sẽ được trình lên Hội đồng chấp nhận đề cương của bạn gần như coi như là xin phép được chấp thuận triển khai nghiên cứu.

đề cương luận văn thạc sĩ

Đối với đề tài luận văn thạc sĩ tại Việt Nam thì thông thường sẽ có phần như sau:

1. Lý do chọn đề tài
Trong phần này bạn trả lời câu hỏi 'Vì sao tôi lại chọn đề tài này ?'. Bạn có thể ghi vào trong đó 'vì tôi thấy nó ngon ăn nên tôi chọn' - Đùa tí thôi, nhưng phần này thông thường sẽ có 'mẫu' nên bạn khỏi lo.

2. Tính cấp thiết của đề tài
Bạn có lý do chọn đề tài nhưng vấn đề là nó có cấp thiết hay không? Nói một cách khác có rất nhiều thứ trên đời phải nghiên cứu nhưng tại sao bạn không nghiên cứu cái khác mà phải nghiên cứu cái này?

3. Tình hình nghiên cứu hoặc các công trình tương tự:
Trong môi trường học thuật chắc chắn có hàng trăm nghiên cứu liên quan hoặc trực tiếp đến đề tài mà bạn đã chọn. Bởi vậy bạn sẽ phải trình bày về các luận văn, sách chuyên khảo, bài báo khác liên quan.

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích của bạn trong làm luận văn này là làm gì? Bạn có thể ghi vào 'mục đích của tôi để đối phó với hội đồng phản biện' - đùa tí thôi bạn nêu rõ những việc bạn muốn và phải làm như phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp ...

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng  và phạm vi nghiên cứu của luận văn là gì? Trình bày đối tượng và giới hạn của luận văn nhé. Bởi vì bất kể cái gì cũng phải có giới hạn của nó chẳng hạn như thời gian.

7. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
Ở mục này bạn sẽ nêu các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn. Có thể nghiên cứu lại theo một mô hình lý thuyết nào đó trên thế giới. Trong phần này bạn phải trình bày cụ thể phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn thạc sĩ này.

8. Kết cấu của luận văn
Học viên dự kiến kết cấu của luận văn cho phù hợp với tên đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu
9. Kết cấu nội dung luận văn:
Trong phần này bạn phải trình bày số chương và tên các chương của luận văn và các mục cụ thể đến 3 chữ số. Thông thường chương 1 trình bày về cơ sở lý luận (lý thuyết) liên quan trực tiếp, gián tiếp, hoặc mô hình lý thuyết bạn định áp dụng.

10. Trình bày chi tiết kết cấu luận văn thạc sĩ.

Bạn phải triển khai chi tiết kết cấu ở phần 8 trên.
Lưu ý về kích thước đề cương luận văn thạc sĩ khoảng từ 20- 30 trang

Cuối cùng hocthue.net chúc quý vị có một đề cương luận văn thạc sĩ tốt để trình bày. Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của hocthue rất vui mừng được giúp đỡ bạn trong phần viết đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế hay kỹ thuật....