Hướng dẫn cơ bản về logic học

1. Khái quát về logic học.

Logic học là khoa học nghiên cứu về các quy luật và hình thức của tư duy nhằm giúp tư duy đúng đắn. Vai trò của logic học được thể hiện ở hai khía cạnh:

  • Khoa học về tư duy: Logic học nghiên cứu các quy luật và hình thức của tư duy, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của tư duy, từ đó nâng cao khả năng tư duy đúng đắn.
  • Phương pháp luận của nhận thức: Logic học cung cấp cho chúng ta các công cụ và phương pháp để suy luận đúng đắn, giúp chúng ta đạt tới chân lý khách quan.

Cụ thể, logic học đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực sau:

Học tập: Logic học giúp chúng ta tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả hơn, tránh mắc những sai lầm trong suy luận.

Nghiên cứu khoa học: Logic học giúp chúng ta xây dựng các lý thuyết khoa học một cách chặt chẽ và hợp lý. Logic học giúp chúng ta xây dựng các giả thuyết, lập luận và kết luận một cách chặt chẽ. Ví dụ, khi nghiên cứu một hiện tượng tự nhiên, chúng ta cần sử dụng các quy luật logic để đưa ra các giả thuyết hợp lý và kiểm chứng các giả thuyết đó.

Thực tiễn: Logic học giúp chúng ta đưa ra các quyết định đúng đắn trong cuộc sống.

2. Hướng dẫn học tập logic học: 

Logic học là một môn học trừu tượng, đòi hỏi người học phải có tư duy logic và khả năng phân tích, tổng hợp tốt. Để học tốt môn logic học, cần có những phương pháp học tập phù hợp. Dưới đây là một số phương pháp học tập môn logic học hiệu quả:

a. Nắm vững các khái niệm và định nghĩa

Môn logic học sử dụng nhiều khái niệm và định nghĩa trừu tượng, do đó việc nắm vững các khái niệm và định nghĩa là vô cùng quan trọng. Khi học một khái niệm hoặc định nghĩa mới, cần hiểu rõ nghĩa của khái niệm hoặc định nghĩa đó, đồng thời phân biệt được khái niệm hoặc định nghĩa đó với các khái niệm hoặc định nghĩa khác.

b. Ghi nhớ các quy luật logic

Logic học có nhiều quy luật logic khác nhau, cần phải ghi nhớ trước khi làm bài tập và vận dụng thành thạo các quy luật này để suy luận đúng đắn. Khi học một quy luật logic mới, cần hiểu rõ bản chất của quy luật đó, đồng thời nắm được cách vận dụng quy luật đó trong suy luận, vận dụng trong thực tiễn.

3. Các dạng bài tập logic học.

Luyện tập giải bài tập là cách tốt nhất để rèn luyện khả năng tư duy logic. Khi giải bài tập logic học, cần chú ý đến các bước suy luận, đảm bảo suy luận đúng đắn và hợp lý. 

  • Các thao tác logic đối với khái niệm
  • Hình vuông logic để làm các bài về phán đoán.
  • Bài tập về tam đoạn luận. 
  • Bài tập về Suy luận (còn gọi là suy diễn logic) là hình thức của tư duy, trong đó từ một số tri thức đã có rút ra tri thức mới.

4. Tài liệu tham khảo về logic có thể download:

Phạm Đình Nghiêm (2007), Nhập môn logic học, 
https://drive.google.com/file/d/1ePbDbSe7cLF8CB8jRaEGTXtlQdqhmoRu/view?…

Slide về logic học, https://drive.google.com/file/d/1urrYLSu1BbT1NfCKVFc7kF6UF_5tyyRX/view?…

Dịch vụ giải bài tập logic học của hocthue.net nếu bạn có nhu cầu liên hệ. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ logic, bài tập lớn về tam đoạn luận, suy luận, chứng minh….

Thẻ