Kinh nghiệm viết báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập là báo cáo về một chủ đề nào đó và phải nộp sau quá trình trình thực tập tại tổ chức, doanh nghiệp. Báo cáo thực tập là một yêu cầu bắt buộc sau khi học xong chương trình học từ Trung cấp cho đến đại học. Nếu quý vị quá bận rộn thì có thể liên hệ dịch vụ viết báo cáo thực tập

Nếu bạn thắc mắc báo cáo thực tập, đồ án có thể tham khảo định nghĩa báo cáo thực tập của Học Thuê Net

Lưu ý khi viết báo cáo thực tập

 

dịch vụ giải bài tập thuê

Để làm báo cáo thực tập tốt hơn www.hocthue.net có gợi ý với bạn một số điểm lưu ý như sau:

  • Đọc kỹ hướng dẫn tài liệu hướng dẫn viết báo cáo thực tập của trường bạn, chẳng hạn một trong những tài liệu hướng dẫn của trường đại học mở TP.HCM
  • Quá trình viết nên lưu ý những điểm sau: Một số trường có thể yêu cầu chỉ định tên đề tài nhưng cũng có những trường cho phép lựa chọn tự do đề tài. Như vậy tùy theo khả năng, sở thích của bạn cũng như đặc điểm của công ty đang thực tập. Bạn có thể lựa chọn một đề tài trong lĩnh vực, chuyên môn trong ngành học để làm đề tài tốt nghiệp

Một số đề tài của các  lĩnh vực có thể nghiên cứu bao gồm:


a)Đối với ngành Marketing:
Các đề tài như:
-Nghiên cứu thị trường
-Nghiên cứu marketing doanh nghiệp.
-Cũng có thể là đề tài về lập kế hoạch Marketing, chính sách marketing, chiến lược marketing.
b) Chuyên ngành Tài chính:
-Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp: Liên quan đến cơ cấu vốn, tài sản
-Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, vốn cố định trong doanh nghiệp
-Quản trị tài chính
-Phân tích và thẩm định dự án đầu tư trong xây dựng, trong kinh doanh
- Vấn đề đầu tư ngắn hạn và dài hạn trong doanh nghiệp…

c)Chuyên ngành Ngân hàng:
- Huy động vốn trong tình hình hiện nay
- Phân tích và thẩm định hồ sơ vay ngắn hạn
- Phân tích và thẩm định hồ sơ vay trung và dài hạn
- Mở rộng và phát triển các công cụ tài trợ xuất nhập khẩu (bao thanh toán, chiết khấu, thuê … ngân hàng)
- Phân tích tình hình thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế
- Phân tích tình hình thực hiện các giao dịch kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh vàng và bất động sản
- Phân tích tình hình hoạt động của các quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ
d)Đối với ngành kế toán:
- Kế toán quản trị
- Kế toán mua bán hàng
- Kế toán bán hàng
- Kế toán nguyên vật liệu - công cụ;
- Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh;
- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành;
- Kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; Kế toán huy động vốn tại ngân hàng; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu; Kế toán lưu chuyển hàng hoá
- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
- Hiện trạng kiểm soát chi phí và phân tích biến động chi phí
- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ kế toán cho vay của ngân hàng
- Phân tích tình hình tài chính công ty

e)Chuyên ngành Kiểm toán
Có thể kết hợp lồng ghép với ngành ngân hàng chẳng hạn như "Kiểm soát nội bộ ngân hàng XYZ"
- Kiểm soát nội bộ; kiểm soát chất lượng kiểm toán; nội bộ nợ quá hạn;chất lượng hợp đồng kiểm toán;
- Các chuyên đề về Quy trình: đánh giá rủi ro kiểm toán, xác lập và vận dụng mức trọng yếu, kiểm toán một công ty FDI nào đó, thực hiện hợp đồng soát xét BCTC, lập kế hoạch và thiết kế chương trình kiểm toán công ty nào đó, Có thể tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát, chọn mẫu kiểm toán, kiểm soát chất lượng cho dịch vụ kiểm toán BCTC
- Kiểm toán về doanh nghiệp SXKD: Các chủ đề về hàng tồn kho và giá vốn hàng bán; thuế TNDN hoãn lại; nợ phải thu; doanh thu; Thẩm định báo cáo đầu tư; hoàn thiện hồ sơ kiểm toán...

- Thủ tục: phân tích; kiểm toán các khoản ước tính;

- Phân tích HTKSNB đối với chu trình doanh thu của 1 công ty

- Thực trạng và giải pháp nhằm: nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC và xác định giá trị DN

- Xác lập mô hình kiểm toán đối với đơn vị sự nghiệp có thu

- Trọng yếu và rủi ro

- Thủ tục thu thập bằng chứng doanh thu và nợ phải thu

 Ngoài các chủ đề nêu trên, các chủ đề khác cũng tùy từng lĩnh vực như Nhân lực, Chiến lược, Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp; Kinh doanh xuất nhập khẩu; đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Logistics… chũng là chủ đề bạn nên cân nhắc lựa chọn.
 
Trong quá trình làm báo cáo thực tập, sinh viên phải liên hệ người hướng dẫn, giảng viên hướng dẫn theo đúng thời gian biểu hay đề cương để trình. Bạn cũng nên lắng nghe các ý kiến của giảng viên để sửa lại cho đúng các yêu cầu.