Hướng dẫn viết cơ sở lý luận trong luận văn

Luận văn thạc sĩ ở cấp cao học hay luận văn tốt nghiệp ở cấp đại học thông thường sẽ có chương 1 là phần cơ sở lý luận. Làm sao để viết hay, chặt chẽ đó là cả một vấn đề của kỹ năng viết luận văn thạc sĩ mà bạn cần đọc nhiều, viết nhiều để thành thạo. Chương cơ sở lý luận có thể hiểu đơn giản đó tập hợp các lý thuyết quanh về đề tài nghiên cứu.

Để làm rõ hơn cơ sở lý luận, trước hết chúng ta đặt câu hỏi là cơ sở lý luận là gì? Cơ sở lý luận được HỌC THUÊ NET định nghĩa như sau: Cơ sở lý luận là các giả thuyết đã được kiểm chứng và khẳng định.

Nói một cách đơn giản hơn thì trong phần cơ sở lý luận này làm rõ khái niệm chính phụ, định nghĩa, các quan điểm của các nhà khoa học khác nhau, có thể nêu ra các trường phái, nội dung chính, các định luật, quy luật, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá...đối với luận văn hay đề tài nghiên cứu. Một số trường sẽ yêu cầu có phần tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan hoặc  kinh nghiệm trong thực tiến ở trong và ngoài nước.

 

Cơ sở lý luận luận văn thạc sĩ

Nó là các giả thuyết tất nhiên đã được chứng minh bằng thực tiễn rằng nó đã đúng hoặc sai và chúng ta cứ thể sử dụng. Chẳng hạn như trong luận văn thạc sĩ với đề tài "Nghiên cứu nền kinh tế thị trường tư bản thập kỷ đầu của thế kỷ 21" của bạn có chương 1 cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường thì một số giả lý thuyết sau nên có trong phần đó bạn có thể trình bày các   Quy luật giá trị, Quy luật cung cầu, Quy luật giá trị thặng dư....

Đây là những giả thuyết, cơ sở là luận cứ  và hình thành nên luận điểm sử dụng luận chứng cho các chương 2, chương 3 hoặc chính trong chưogn 1 như sau:

Các yếu tố của lập luận theo PGS.TS Phạm Văn Hiền trong slide của mình thì:

     a) Luận đề: Là vấn đề cần giải quyết. Nói theo cách logic thì đó là phán đoán cần chứng minh.

     b) Luận điểm : Là giả thuyết, nhận định, ý kiến sau quá trình luận chứng của người viết về vấn đề được nếu ra
      c) Luận cứ : là bằng chứng để chứng minh.
      d) Luận chứng : Luận chứng là quá trình phối hợp, tổ chức, thực hiện, phản biện để đưa các lý lẽ và cuối cùng chứng minh cho luận điểm hoặc tạo ra luận điểm. Luận chứng phải chặt chẽ, logic, hài hòa, unbiased (không phân cực) hay dùng phương pháp luận cho thuyết phục.

Từ các cơ sở lý thuyết như vậy bạn viết thành CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT trong luận văn thạc sĩ của mình.

Như vậy có thể nói về "lý thuyết" thì là như vậy nhưng thực tế cũng tùy trường, tùy người hướng dẫn mã có những thay đổi hoặc biến đổi cho kết cấu chương 1, hay chương cơ sở lý luận khác nhau một chút. Bởi vì không có một công thức nào chung nên chúng tôi không đưa ra các minh họa ở đây mà chỉ gợi ý bạn một số kinh nghiệm như sau:

a) Tham khảo một số luận văn thạc sĩ đã có của trường và nơi khác.

Nếu bạn đang làm luận văn thạc sĩ thì có thể tham khảo các luận văn thạc sĩ của trường đại học tự nhiên đại học quốc gia Hà Nội:

http://hus.vnu.edu.vn/vi/luanvan-thacsi-toanvan

hay luận án tiến sĩ tại học viện tài chính:

http://hvtc.edu.vn/Portals/0/files/T12-2015/LA%20_%20Ha%20Thi%20Mai%20Anh%20%2824-7-2015%29.pdf

http://www.hvtc.edu.vn/Portals/0/files/T4-2016/1.%20Luan%20an%20Ngo%20Van%20Khuong.pdf

Như vậy cách viết luận văn thạc sĩ sẽ có nhiều cách viết khác nhau. Bạn cần tham khảo một số luận văn khác trước khi bắt tay vào làm luận văn là công việc hết sức cần thiết.

b) Đọc các sách có liên quan để tìm thêm các lý luận. Những tác giả khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau. Nhờ đọc nhiều sách về chủ đề liên quan sẽ tìm thêm những ý tưởng để viết hay phần cơ sở lý luận.

Các bạn lưu ý là đọc các sách, báo khoa học chứ không phải đọc báo nhé.

Đọc tiếp:

Kết cấu và cấu trúc luận văn thạc sĩ

Nghệ thuật viết luận văn thạc sĩ

Tổng hợp sách, bài giảng, tài liệu và giáo trình phương pháp nghiên cứu

 Nếu bạn cần tư vấn về viết cơ sở lý luận có thể để chúng tôi tư vấn tại đây