2 phương pháp giải quyết bài tập tình huống luật

Trong bài viết này hocthue.net sẽ giới thiệu một số phương pháp giải quyết các tình huống trong các bài tập luật bao gồm: Sử dụng dạng sơ đồ và liệt kê các ý chính.

Phương pháp 1: Sử dụng sơ đồ để giải bài tập dạng thừa kế.

Phương pháp sử dụng sơ đồ phả hệ trong giải quyết các bài tập tình huống của luật được sử dụng khá thường xuyên. Sử dụng phương pháp này sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu rõ cây phả hệ và áp dụng để giải quyết tình huống tốt hơn.

Trước tiên, Di chúc là một văn bản pháp lý trong đó một người chỉ định phương pháp sẽ được áp dụng trong việc quản lý và phân phối tài sản sau khi chết. Nói cách khác, di chúc là công cụ pháp lý cho phép một người, người lập di chúc đưa ra quyết định về cách tài sản của anh ta sẽ được quản lý và phân phối sau khi anh/cô ta chết.  
Nếu một người không để lại di chúc, hoặc di chúc bị tuyên bố vô hiệu,  điều đó sẽ dấn đến việc phân chia di sản theo luật Dân sự 2015. Do tầm quan trọng của di chúc, luật pháp yêu cầu nó phải có những yếu tố nhất định để có hiệu lực. Ngoài những yếu tố này, di chúc có thể bị phán quyết không hợp lệ nếu người lập di chúc lập do gian lận hoặc sai sót.

Đối với dạng bài tập này bên nên vẽ sơ đồ vì sơ đồ sẽ làm bạn nhìn rõ tình huống hơn. Ví dụ này sẽ nêu lên cách chia thừa kế theo pháp luật.

Ví dụ : An kết hôn với Bình và có 2 con là Chinh và Dũng.
Chính lấy chồng tên là Em và có 2 con là Long và Hải.
Dũng lấy Phúc có 2 con là Dung và Dinh. Khi tham gia giao thông, An và Chinh bị tai nạn và qua đời, cả 2 người đều không có di chúc trước khi chết. Hãy chia tài sản của gia đình biết An và Bình có chung 1,2 tỷ.

Giải:
 Sơ đồ phả hệ chia thừa kế

Phương pháp làm bài tập thừa kế
Sơ đồ phả hệ trong bài tập của hôcthue.net

Xác định di sản của An và Chinh.
Do An và Bình có chung 1 tỷ => A có 1,2 tỷ / 2 = 600 triệu.
Do An không có di chúc nên toàn bộ 600 triệu của An sẽ được chia theo pháp luật. Theo đó những người được hưởng thừa kế là Bình, Chinh, Dũng. Mỗi người được 600 / 3 = 200 triệu.
Tuy nhiên do Chinh và An chết cùng thời điểm nên 100 triệu mà C nhận được từ A sẽ được chuyển cho Long và Hải, mỗi người được 200 / 2 = 100 triệu (theo luật thừa kế kế vị).
Vậy:
Bình = Dũng = 200 triệu 
Long=Hải= 100 triệu.

Phương pháp 2: Liệt kê tóm tắt với các bài tập tình huống

Liệt kê tóm tắt tình huống giúp bạn dễ dàng nhận biết được tình huống nào dễ có vấn đề nhất trong bối cảnh tình huống như vậy.

1. Tóm tắt Sự kiện

- Tóm tắt những điểm chính của tranh chấp hoặc lý do các bên để xảy ra vấn đề.
Ví du: 

  • Hợp đồng giữa A và B là hợp pháp.
  • Hợp đồng giữa C và D là vô hiệu.
  • Hợp đồng giữa bạn và Hocthue.net là sai cơ bản

2. Giải thích các vấn đề pháp lý :  Giải thích các vấn đề pháp lý là gì và cách chúng áp dụng vào tình huống.

3. Tóm tắt quyết định (nếu có) : Tòa án, trọng tài đã quyết định gì và tại sao?  (nếu có)

4. Phân tích  và đưa ra nhận định  riêng:

Một số trường hợp cũng sẽ yêu cầu bạn phân tích rõ hơn vụ việc và thảo luận về giá trị hoặc tầm quan trọng của các điểm luật được nêu trong vụ việc.

Hocthue.net hy vọng sẽ giải quyết các bài tập tình huống tốt hơn với các bài tập về tình huống luật dân sự
 

Thẻ