Hướng dẫn viết bài luận xét tuyển Đại học 2024

Hiên nay nhiều trường xét tuyển bằng bài luận khoảng dưới 2000 từ để xét tuyển. Bài luận xét tuyển là một trong các căn cứ để hội đồng tuyển sinh xét tuyển trong phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của  các trường đại học. bài luận viết tay được tính là tiêu chí phụ để chọn lựa người học. Một số trường thì xem xét các thí sinh có bài luận tốt,  sẽ mời phỏng vấn xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên cộng điểm xét tuyển. 

Trong bài viết này hocthue.net sẽ hướng dẫn bạn lập đề dàn ý (sườn hoặc đề cương), viết dự thảo và hoàn thiện bài.
Sau khi đọc hướng dẫn của trường, nhà trường sẽ gửi cho bạn các chủ đề hoặc đề bài, tình huống với yêu cầu viết về chủ đề đó. Để bắt đầu bạn cần qua 3 bước mà hoc thue.net giới thiệu như sau:

Viết bài luận qua 3 bước

1. Dàn ý (Sườn bài hoặc đề cương) của bài luận

Dàn ý (sườn bài hoặc đề cương) bài luận là gì? Dàn ý bài viết nghiên cứu là một văn bản  liệt kê tất cả các phần (mục), tiêu đề, cần đưa vào bài viết theo một cách tổ chức, thường được chia thành các đoạn văn. 
Dàn ý của một bài luận cũng bao gồm các chi tiết khác như chủ đề phụ và các nguồn chứng cứ để giúp người viết luôn có tổ chức. Một số dàn ý thậm chí còn có chủ đề câu riêng và ý tưởng ban đầu cho cách diễn đạt.

Ví dụ đề bài của một trường Đại học năm 2024 như sau:

“Tôn trọng, thừa nhận sự khác biệt giữa mọi người về lựa chọn nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, sự đa dạng văn hoá cá nhân” là một trong những chuẩn đầu ra về phẩm chất của sinh viên Trường khi tốt nghiệp.

Tại sao cần tôn trọng sự khác biệt? Em hãy tự định hình bản thân và đặt ra phương hướng phấn đấu để rèn luyện được phẩm chất này nếu trở thành tân sinh viên của Trường.

Với đề bài trên thì hocthue.net gợi ý về dàn ý có thể được lập như sau:

**Mở bài**

Ở phần này sẽ giới thiệu tổng quan về tầm quan trọng của lựa chọn nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, sự đa dạng văn hoá cá nhân. Trình bày quan điểm cá nhân về lý do cần tôn trọng sự khác biệt và sự liên hệ của phẩm chất này đối với sinh viên Trường 

**Thân bài**

**Phần 1: Tại sao cần tôn trọng sự khác biệt**

1. **Khía cạnh đa dạng văn hóa cá nhân**:
    Giúp xây dựng một xã hội hòa hợp, góp phần giảm bớt xung đột xã hội, phân biệt đối xử và bạo lực, giúp tiếp cận nhiều góc nhìn khác nhau
2. **Khía cạnh hoành cảnh sống**:
    Hoàn cảnh sống là những môi trường mà cá nhân được hình thành và phát triển.
3. **Khía cạnh nghề nghiệp**:
    Đa dạng nghề nghiệp vì mỗi nghề nghiệp có những vai trò khác nhau với xã hội.

**Phần 2: Định hình bản thân và phương hướng phấn đấu**

1. **Tự nhận thức về sự đa dạng và khác biệt**:
 2. **Phương hướng phấn đấu để rèn luyện phẩm chất tôn trọng sự khác biệt**:

3. **Liên hệ với trách nhiệm cá nhân nếu trở thành sinh viên của Trường **:
    Góp phần xây dựng một môi trường học tập nơi mọi người được tôn trọng và khuyến khích phát triển bản thân.

**Kết bài**

Nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc tôn trọng và thừa nhận sự khác biệt.

Trên đây là cấu trúc một dàn ý cơ bản mà dịch vụ làm bài tập thuê của hocthue.net giới thiệu.

Giai đoạn 2:  Giai đoạn soạn thảo bài luận . 

Ở giai đoạn này bạn sẽ làm lần lượt từng phần như sườn, dàn ý đã hoàn thành của bài luận. Bạn cần trình bày quan điểm của bạn một cách rõ ràng và chứng minh tuyên bố của bạn bằng nghiên cứu đáng tin cậy. Bạn cũng sẽ tóm tắt tất cả những điều này bằng một kết luận thuyết phục trong từng đoạn.

Giai đoạn 3: Chỉnh sửa để hoàn thiện bài luận.

Ở bước này gồm có ba phần: 
1. Xem lại (revise)
2. Chỉnh sửa (có nghĩa là sửa sau lại những vấn đề khi đọc lại) 
3. Hiệu đính (có nghĩa là hoàn thiện những lỗi nhỏ như ngữ pháp, chính tả)

Đây là phần sẽ tạo nên sự khác biệt giữa một bài luận bình thường và một bài luận hay. Làm tốt phần này sẽ giúp bạn có một bài luận thực sự tỏa sáng!

Dịch vụ hướng dẫn, tư vấn làm bài luận của hocthue.net luôn đồng hành cùng quý vị phụ huynh, học sinh trong việc tư vấn làm bài luận xét tuyển đại học năm 2024.  Nếu có nhu cầu liên hệ chúng tôi ở bên dưới.