Tổng hợp TIỂU LUẬN mẫu về quản lý nhà nước

Ngoài việc làm tiểu luận triết học cao học đã là cả một quá trình gian nan thì trong quá trinh học cao học, hoặc trung cấp chính trị bạn có thể phải làm những tiểu luận quản lý nhà nước. Trong bài viết này dịch vụ làm tiểu luận thuê của hocthue.net sẽ giới thiệu với bạn một số kỹ năng và bài tiểu luận mẫu về quản lý nhà nước về các lĩnh vực và ngành nghề như sau:

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước lĩnh vực y tế:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước lĩnh vực hành chính:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về cán bộ:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về văn bằng chứng chỉ:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giá thuốc
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước lĩnh vực Đảng:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước lĩnh vực hành chính:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa:
 • Tiểu luận Quản lý nhà nước lĩnh vực Đoàn thanh niên:

Download các mẫu tiểu luận ở đây:

unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ton-van-hoa.doc    04-Jul-2016 07:41   496k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-moi-truong.doc   04-Jul-2016 07:41   156k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-dau-tu-xay-dung.doc    04-Jul-2016 07:41   972k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-du-lich.doc        04-Jul-2016 07:41   112k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-gia-thuoc.docx      04-Jul-2016 07:41   44k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san.doc      04-Jul-2016 07:41   460k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te.doc        04-Jul-2016 07:41   52k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-mat-hang-sua.doc     04-Jul-2016 07:41   364k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-dua-khen-thuong.doc  04-Jul-2016 07:41   104k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-thue.doc         04-Jul-2016 07:41   224k    
unknown quan-ly-nha-nuoc-ve-ve-sinh-an-toan-thuc-p... 0
cấu trúc tiểu luận

Nếu bạn gặp khó khăn về cách viết tiểu luận có thể tham khảo bài viết cấu trúc tiểu luận để tham khảo cách làm đề cương và lên kế hoạch viết.
Khi làm tiểu luận về quản lý nhà nước với một lĩnh vực, ngành nghề nào đó các quý vị cần lưu ý mấy điểm sau:

a) Quản lý nhà nước là sự điều khiển, chỉ đạo [Bộ máy nhà nước bao gồm Chính phủ, Đảng, Bộ, ban, ngành...] vào một hệ thống hay quá trình [nói một cách khác, có thể là một nhóm đối tượng] để nó vận động theo phương hướng đạt mục đích nhất định căn cứ và sử dụng các luật hành chính, thương mại, kinh tế, ràng buộc, quy luật tất yếu... tương ứng
 

b) Có nhiều kiểu quản lý đối với nhà nước như sau:

 • Quản lý hành chính: Sử dụng các mệnh lệnh hành chính
 • Quản lý bằng luật: Sử dụng các luật và các văn bản dưới luật.
 • Quản lý bằng những công cụ khác....

Có thể trong tiểu luận bạn sẽ cần đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế nhà nước thì bạn cần lưu ý mấy vấn đề sau:

 • Phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc quản lý nhà nước như trong sạch vững mạnh bộ máy Đảng. Vê phía nhà nước phải cải cách hành chính
 • Nâng cao trình độ của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp và nâng cao dân trí, hiểu biết kiến thức pháp luật.
 • Bộ máy bộ ngành địa phương cần xác định và quy trách nhiệm rõ ở từng địa phương.... như lĩnh Văn hóa thể thao thì có tiêu chí cuộc thi, vận động viên...
 • Tăng cường hiệu lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan đơn vị, hành chính đang nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo:
Đại học cần Thơ, CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/luat/luat_hanhchinh/bai1.htm

Làm tiểu luận là làm gì : http://www.hocthue.net/lam-tieu-luan-la-lam-gi

Mẫu bìa tiểu luận: http://www.hocthue.net/mau-bia-tieu-luan-luan-van

Cách viết tiểu luận: http://www.hocthue.net/cach-viet-tieu-luan

mẫu powerpoint làm tiểu luận: http://www.hocthue.net/theme-template-powerpoint