Tiểu luận quản lý kinh tế mẫu

Tiểu luận về quản lý kinh tế trong các môn học ở cao học sẽ bao gồm những loại tiểu luận sau:

  •   Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế
  •   Tiểu luận quản lý kinh tế cho các doanh nghiệp
Tiểu luận quản lý kinh tế

Về tiểu luận quản lý nhà nước quý vị cần lưu ý rằng cách viết nên ở tầm rộng bao gồm các phương pháp quản lý bằng hành chính, luật pháp,...Loại tiểu luận này tế chúng tôi đã trình bày về nội dung trong bài viết với tiêu đề:Tổng hợp TIỂU LUẬN mẫu về quản lý nhà nước

 Trong bài này chúng tôi sẽ trình bày về quản lý doanh nghiệp nào đó. Chúng tôi cũng trình bày tóm tắt nội dung những điểm quan trọng về cơ sở lý luận  cần thiết và quan trọng trong bài tiểu luận quản lý kinh tế đối với doanh nghiệp cho quý vị. Chúng tôi cũng giả sử có một doanh nghiệp đó là "Công ty Học Thuê Net" để làm thí dụ minh họa trong bài viết này.

Quý vị có thể download tiểu luận mẫu ở đây: http://goo.gl/ev3jCb

Quản lý kinh tế đối với doanh nghiệp thì bao gồm những biện pháp, phương pháp được tóm tắt như sau:

a. Các phương pháp hành chính, quy định, nội quy
Giả sử công ty Học Thuê NET có thể dùng biện pháp hành chính như quy định các nội quy về thời gian làm việc. Công cụ này rất hữu ích làm cho công ty Học Thuê Net có kỷ cương, trật tự trong tổ chức.

b. Các phương pháp kinh tế: như lương thưởng. Công ty Học Thuê Net có thể dùng để kích thích lao động, hiệu quả công việc rât hữu ích.

c. Các phương pháp giáo dục, tâm lý

Đây là phương pháp tác động vào tình cảm, ý chí, nhận thức, tư duy của nhân viên. Công ty Học Thuê Net sử dụng phương pháp này để thuyết phục nhân viên của mình hoàn thành tốt công việc của mình.

d. Các phương pháp tác động lên khách hàng.
Tác động lên khách hàng bằng các phương pháp như quảng cáo, chào hàng, marketing... Sử dụng những hình ảnh bắt mắt để cuốn hút khách hàng.

e. Các phương pháp sử dụng đối với các đối thủ cạnh tranh

Các phương pháp đối với sử dụng đối thủ cạnh tranh là cần thiết để tạo dựng được sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

f. Các phương pháp cạnh tranh
Tạo lợi thế cạnh tranh dựa vào thông tin, công nghệ, sản phẩm...

g. Các phương pháp thương lượng
THương lượng giữa các chủ kinh doanh để giảm bớt xung đột thị trường. Có thể nói đây là phương pháp tư bản cấu kết độc quyền.

h. Các phương pháp né tránh.
Rút khỏi hoặc giảm bớt phân khúc thị trường quá cạnh tranh hoặc lợi nhuận quá ít. Chẳng hạn như Học thuê thấy rằng viết viết thuê luận văn của mình quá cạnh tranh thì sẽ chuyển sang viết thuê tiểu luận cho bớt cạnh tranh. :D

k. Các phương pháp sử dụng đối với bạn hàng.
 Sử dụng phương pháp với bạn hàng như làm sao để tăng cường uy tín, tôn trọng giữa các đối tác và đa dạng đối tác là điều công ty Học Thuê Net sẽ quan tâm

 h. Các phương pháp sử dụng đối với cơ quan và viên chức nhà nước
 Phải bình tĩnh, không đối đầu với luật pháp, hiểu luật và áp dụng luật.  Một số doanh nghiệp đặc thù phải sử dụng các biện pháp đối đầu với truyền thông, báo chí....

Quý vị cần viết thuê tiểu luận có thể liên lạc chúng tôi bất cứ khi nào.