Khung pháp lý về thanh toán quốc tế

Trong một số bài tập hoặc tiểu luận về học phần thanh toán quốc tế bạn có thể nghiên cứu đến một số luật, quy định về thanh toán quốc tế. Trong bài viết này hocthue.net sẽ giới thiệu với các bạn các văn bản thiết lập khung pháp lý về thư tín dụng

1. Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ thư tín dụng (UCP)

Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ (UCP) cho các khoản tín dụng chứng từ được hệ thống hóa bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ được các ngân hàng trên toàn cầu tự nguyện áp dụng. Cần lưu ý rằng các biện pháp quản lý này được các ngân hàng áp dụng một cách tự nguyện và không bắt buộc. Điều này là do Quy tắc và Thực hành thống nhất đối với các khoản tín dụng chứng từ không bị ràng buộc bởi luật pháp nhưng được chấp nhận trên toàn cầu và đã trở thành một phần rất quan trọng của hầu hết tất cả các tài liệu liên quan đến các khoản tín dụng. Quy tắc và thực hành thống nhất đầu tiên về tín dụng chứng từ được xuất bản vào năm 1933 nhưng sau lần xuất bản đầu tiên, nó đã được sửa đổi một số lần và ấn phẩm mới nhất ra đời vào tháng 7 năm 2007, với số xuất bản UCP 600. Thư tín dụng được phát hành theo UCP 600 được coi là không thể hủy ngang trừ khi ngôn ngữ thiết lập rõ ràng rằng thư tín dụng có thể thu hồi được.
Một số nguyên tắc cần lưu ý mà họcthuê.net cần lưu ý với các bạn.

Nguyên tắc độc lập

Nguyên tắc Độc lập cho rằng thư tín dụng độc lập với quan hệ hợp đồng phát sinh giữa người mua và người bán, nó giống như việc ngân hàng mua một số chứng từ cho bên có tài khoản (khách hàng).

Quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt

Đây là một trong những quy tắc có lợi nhất. Theo nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt, các chứng từ nộp cho ngân hàng phát hành phải tuân thủ nghiêm ngặt / phù hợp với các điều khoản được đề cập trong thư tín dụng. Mọi thứ bao gồm tất cả mọi thứ, từ hóa đơn đến vận đơn đến chứng từ bảo hiểm. Sự khác biệt nhỏ nhất trong các tài liệu có thể dẫn đến việc loại bỏ các tài liệu. Quy định nghiêm ngặt như vậy là hợp lý vì nó làm giảm nguy cơ bị ngân hàng phát hành hiểu sai chứng từ. Việc hiểu sai tài liệu có thể gây tổn thất cho khách hàng. Do đó, các quy tắc khắc nghiệt như vậy ngăn cản mọi trách nhiệm ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng trong tương lai.

2. ISBP (Thông lệ Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc tế)

ISBP được coi như giải thích rõ hơn UCP 600, hoạt động như bổ sung cho UCP 600. ISBP 745 giúp xác định các điều khoản không được định nghĩa trong UCP 600, như các vấn đề liên quan đến chứng từ vận chuyển, cảng, nhãn hiệu vận chuyển, v.v. Ví dụ, ISBP 745 quy định rõ ràng rằng tên của cảng mà tại đó vận đơn diễn ra không được khác với cảng vận đơn được đề cập trong tín dụng. 
Một số bài tập mà hocthue.net làm thì cũng có phần này bởi vì nó quy định một số vấn đề cụ thể mà UCP 600 không quy định như chữ ký thuyền trưởng trên tàu, tên….
Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm về bất kỳ sự khác biệt nào xảy ra sau đó. ISBP là một hướng dẫn rất hữu ích có mười điểm chính, được sử dụng trong thực tế cùng với UCP 600. Nó rất hữu ích để kiểm tra sự khác biệt trong các tài liệu được trình bày so với thư tín dụng.

3. URDG 758 (Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu)

URDG cũng được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế. Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu nhằm mục đích hình thành các tiêu chuẩn chung cho hoạt động ngân hàng trên phạm vi quốc tế. Các quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu được các ngân hàng trên thế giới tự nguyện thực hiện, do đó nó thiếu hiệu lực của pháp luật. 

Kết luận về thanh toán quốc tế

Giao dịch thương mại quốc tế với những thương nhân có nguồn gốc đa dạng ở các với các bên tham gia giao dịch thương mại quốc tế có thể thuộc các quốc gia khác nhau hoặc thậm chí thuộc các châu lục khác nhau. Do đó, trong thương mại quốc tế, các rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và luật pháp được cảm nhận rất nhiều. Bởi vậy để cải thiện các điều kiện, một hệ thống thống nhất là cần thiết. Với mục đích mang lại sự thống nhất cho hệ thống thương mại quốc tế, Phòng Thương mại Quốc tế và Tòa án Trọng tài Quốc tế đã được thành lập. Họ đã cung cấp cho chúng ta một khung cơ bản đã được các ngân hàng trên toàn cầu chấp nhận đó là thư tín dụng. Đây là một trong vấn đề mà làm bài tập thanh toán quốc tế hoặc tiểu luận về thanh toán quốc tế mà các bạn cần lưu ý trong quá trình trả lời câu hỏi hoặc tiểu luận của mình..