Phần mềm thống kê SPSS: Tải và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm SPSS của IBM với tên đầy đủ là IBM SPSS Statistics. Đây là phần mềm thống kê hàng đầu thế giới sử dụng cho nhiều mục đích từ những nghiên cứu thị trường, nghiên cứu marketing..... Cùng với những phần mềm khác có chức năng gần tương tự như Eviews, Stata 

Đố với sinh viên, học viên cao học thì có thể dùng nghiên cứu trong quá trình làm luận văn, làm assignment, làm luận văn tiếng anh thesis để phân tích định lượng. Chức năng điển hình như sau:

  • Thống kê mô tả: Cross tabulation, Frequencies, Descriptives, Explore, Descriptive Ratio Statistics
  • Số liệu thống kê hai biến số: Có nghĩa là, t-test, ANOVA, Correlation (hai biến, một phần, khoảng cách), kiểm tra Nonparametric, Bayesian
  • Dự đoán (forcast): hồi quy tuyến tính
  • Dự đoán : Phân tích nhân tố, phân tích cụm (hai bước, K-nghĩa, phân cấp)....
  • Phân tích không gian địa lý, mô phỏng
  • ...
Phần mềm SPSS
Giao diện phần mềm SPSS 

A. Tải  phần mềm SPSS

Các phần mềm SPSS được nâng cấp thường xuyên. Tại thời điểm viết năm 2018 thì SPSS đã có phiên bản 25 nhưng bạn có thể sử dụng phiên bản 22 cũ hơn và chức năng cũng không kém.

Bản 32 bit : https://drive.google.com/file/d/0B7F8gHeQvr-eQ0ZKUXJsNldnQXc/view

Bản 64 bit: https://drive.google.com/file/d/0B7F8gHeQvr-eY0VySTFOSml0b2c/view

Nếu bạn không biết dùng phiên bản nào có thể sử dụng phiên bản 32bit để có thể sử dụng trên windows 7/ windows 10

B. Cài đặt SPSS

Để cài đặt bạn cài như bình thường. Khi cửa sổ hỏi "License Authorization Wizard" hiện lên, bấm Next, chọn "License my product now", bấm next và sử dụng code trong tệp readme.txt

C. Hướng dẫn sử dụng SPSS

Analysing data using SPSS của tác giả Andrew Garth (2008), Sheffield Hallam University.
https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SPSS phiên bản khá cũ nhưng có thể tham khảo
https://tqhien.files.wordpress.com/2011/10/huong_dan_sd_spss.pdf

D. Dữ liệu mẫu (Sample Data)

Quá trình lần đầu sử dụng bạn có thể (Sample data) để thực hiện thử nghiệm nghịch ngợm của mình. Bên dưới hocthue.net cung cấp dữ liệu mẫu của hộ gia đình tại TPHCM năm 2009 (Household Data 2009)

https://drive.google.com/file/d/1-0mbln-6EgxFK5XViwcBxFnNL5YDXnmr/view