DOWNLOAD các mẫu bìa tiểu luận, luận văn đẹp

www.hocthue.net xin giới thiệu với bạn bộ sưu tập các mẫu bìa mà hocthue.net sưu tập trên mạng được và muốn chia sẻ với bạn. Những mẫu bìa này rất hữu ích và thuận tiện trong quá trình làm tiểu luận hoặc luận văn

https://drive.google.com/open?id=0B108PYT-FoNKSkRQLVNXY3BkVWs

Mật khẩu giải nén: Bạn xem trang này và nó ở cuối cùng

Bạn cũng có thể tự làm ra bìa riêng bằng cách nào?

trang bìa luận văn tiểu luận

Microsoft Word từ phiên bản 2007 đến 2016 đã cung cấp một bộ sưu tập các trang bìa kế trước thuận tiện cho các bạn làm tiểu luận, luận văn cao học, thạc sĩ, tốt nghiệp. Tuy nhiên các mẫu bìa này có lẽ được các giáo viên và giảng viên ở Việt Nam không ưa thích lắm (ở bên tây thì bìa nào cũng ok).

Thêm một trang bìa cho Ms Word như sau:

  1. Chọn một trang bìa và thay thế các văn bản mẫu của riêng bạn.
  2. Trên tab Insert, chọn Cover Page.
  3. Nhấn vào một bố cục trang bìa từ thư viện các tùy chọn.
  4. Sau khi bạn chèn một trang bìa, bạn có thể thay thế các văn bản mẫu văn bản của riêng bạn bằng cách nhấp vào để chọn một khu vực của trang bìa, chẳng hạn như tiêu đề, và cách gõ văn bản của bạn.

 

Chú thích khi làm việc với trang bìa

 

  •     Nếu bạn chèn một trang bìa trong tài liệu, các trang bìa mới sẽ thay thế các trang bìa đầu tiên bạn chèn vào.
  •     Để thay thế một trang bìa được tạo ra trong một phiên bản trước của Word, bạn phải xóa trang bìa đầu tiên bằng tay, và sau đó thêm một trang bìa với một thiết kế từ những bộ sưu Word.
  •     Để xóa một trang bìa chèn với Word, nhấp vào tab Insert, nhấp vào các trang bìa trong nhóm Pages, và sau đó nhấn Remove Current Cover Page.