Hướng dẫn làm tiểu luận kinh tế y tế

1. Giới thiệu về kinh tế y tế.

Nói dưới định nghĩa mô tả chung thì kinh tế y tế là một nhánh của kinh tế học liên quan đến các vấn đề liên quan đến hiệu quả, hiệu lực, giá trị và hành vi trong sản xuất và tiêu dùng y tế và chăm sóc sức khỏe. Kinh tế y tế là một môn học, là khoa học thuộc lĩnh vực y tế công cộng.Mục đích của môn học này sử dụng học thuyết kinh tế nhằm nâng cao năng lực công tác, sử dụng hiệu quả nguồn lực của ngành trong công việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo sự công bằng và phát triển xã hội.  
 

Kinh tế y tế
Sơ đồ kinh tế y tế

Về lịch sử của kinh tế y tế, một bài báo năm 1963 của Kenneth Arrow thường được cho là đã làm phát triển kinh tế sức khỏe như một bộ môn. Lý thuyết của ông đã tạo ra sự khác biệt về khái niệm giữa dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thông thường khác. Ông cho thấy các yếu tố phân biệt kinh tế y tế với các lĩnh vực khác bao gồm sự can thiệp của chính phủ, sự không chắc chắn trong quá trình chữa bệnh, thông tin không cân xứng, các rào cản gia nhập, ngoại ứng và sự hiện diện của tác nhân bên thứ ba.  Trong lĩnh vực y tế, bên thứ ba là công ty bảo hiểm sức khỏe của bệnh nhân, người chịu trách nhiệm về tài chính đối với hàng hóa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bệnh nhân được bảo hiểm sử dụng.
Mục tiêu của nghiên cứu của kinh tế y tế là làm thế nào cho chăm sóc sức khoẻ có hiệu quả cao. Người ta phân biệt hai loại hiệu quả: Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ.
Hiệu quả kỹ thuật là thực hiện được nhiều hoạt động hơn với cùng một nguồn lực hoặc thực hiện cùng số hoạt động với nguồn lực ít hơn. Điều kiện cơ bản của đánh giá hiệu quả kỹ thuật là chất lượng của hoạt động không được thay đổi. Nếu chất lượng giảm và số lượng hoạt động tăng lên thì cũng không được gọi là tăng hiệu quả kỹ thuật mà chỉ được gọi là tăng hoạt động.
Hiệu quả phân bổ là đưa nguồn lực vào các hoạt động có năng suất cao hơn. Trong y tế, điều này có nghĩa là sử dụng nguồn lực nhất định để tăng sức khoẻ cho số đông người hơn. Thí dụ, một bệnh viện có thể có hiệu quả kỹ thuật cao khi bệnh viện này sử dụng nguồn lực tối thiểu để tạo ra một khối lượng hoạt động nào đấy, nhưng bệnh viện này về hiệu quả phân bổ lại không đạt vì sử dụng nguồn lực cho kỹ thuật cao, không phục vụ được đông đảo quần chúng mà chỉ phục vụ được một số nhỏ người có thu nhập cao

2. Các phương pháp đánh giá kinh tế y tế

Đánh giá kinh tế y tế thông thường phân tích hiệu quả chi phí bởi vì phương pháp này là một phần cơ bản của quá trình đánh giá công nghệ đối với các cơ quan ở một số quốc gia như Đức ,  Vương quốc Anh, cả hai đều xem xét hiệu quả chi phí của dược phẩm tham gia thị trường.

  • Phân tích chi phí 
  • Phân tích chi phí hiệu quả
  • Phân tích chi phí lợi ích
  • Phân tích chi phí thoả dụng
  • Tài chính y tế

Một số cơ quan, bao gồm cơ quan sức khỏe của Anh khuyến nghị sử dụng phân tích chi phí - thỏa dụng(cost–utility). Cách tiếp cận này đo lường kết quả trong một thước đo tổng hợp của cả thời lượng và chất lượng cuộc sống, năm cuộc sống được điều chỉnh theo chất lượng (QALY). 

3. Phương pháp làm tiểu luận, làm bài tập kinh tế y tế

Làm tiểu luận hay bài tập của kinh tế y tế cũng giống như những tiểu luận của môn học kinh tế khác mà hocthue.net đã đưa nhiều bài lên.
Nếu bạn có những vấn đề về tiểu luận kinh tế y tế thì đừng ngần ngại liên hệ hocthue.net để chúng tôi tư vấn nhé.
 

Thẻ