Kế hoạch Marketing: Định nghĩa và ví dụ

1. Định nghĩa

Một kế hoạch marketing (kế hoạch tiếp thị) là một tài liệu chi tiết hoặc sơ lược ra một nỗ lực quảng cáo và marketing trong hoạt động kinh doanh cho kỳ tới. Nói cách khác, kế hoạch marketing mô tả cách thức để đạt được các mục tiêu tiếp thị cụ thể trong một khung thời gian đã định. [1]

Như vậy bạn có thể thấy là là kế hoạch nên nhằm phục vụ cho kỳ sau (chứ không phải hiện tại). Câu hỏi của kế hoạch này nhằm trả lời cho câu hỏi làm thế nào để đạt được mục tiêu? Chẳng hạn như làm thế nào để doanh số tăng 10% cho năm 2019?

Kế hoạch Marketing mẫu

2. Đặc điểm của kế hoạch Marketing

Theo FDIC, một kế hoạch tiếp thị bao gồm như sau [2]

  • Là một phần của kế hoạch kinh doanh và là nền tảng để xác định thị trường của bạn, thu hút khách hàng tiềm năng, chuyển đổi khách hàng thành khách hàng và giữ họ làm khách hàng.
  •  Thường hoạt động ở hai cấp độ, chiến lược và chiến thuật. Chiến lược thường rộng lớn và bao quát và chiến thuật thường hẹp  để thực hiện trên kế hoạch tiếp thị.
  •  Kế hoạch cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét cẩn thận và đánh giá, nó sẽ giúp công ty đặt ra mục tiêu, thực hiện chiến lược và đo lường kết quả

Kết cấu của kế hoạch (chiến lược) marketing

Kết cấu của báo cáo chiến lược/kế hoạch Marketing thường bao gồm những vấn đề sau:

  • - Mục Đánh giá kết quả của hoạt động tiếp thị trong quá khứ. (Bạn có kết quả gì để rút kinh nghiệm từ quá khứ?)
  • - Mục Phân tích thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp đang cạnh tranh. (Môi trường cạnh tranh có thể là Swot...)
  • - Đặt mục tiêu cho hoạt động marketing tương lai có thể đạt được .(Đặt ra con số cụ thể chẳng hạn như doanh số tăng 10%)
  • - Đặt mục tiêu rõ ràng, thực tế và có thể đo lường. (Không nên đặt con số ảo tưởng quá ví dụ như doanh số năm trước 10% mà đặt năm sau 200% thì ảo tưởng rồi)
  • - Bao gồm thời hạn để đáp ứng các mục tiêu đó. (Thời gian có thể kéo dài 1 tháng hay 1 năm hoặc lâu hơn tuỳ kế hoạch)
  • - Cung cấp ngân sách cho tất cả các hoạt động tiếp thị. (Cần bao nhiêu tiền để cho kế hoạch hoạt động?)
  • - Xác định trách nhiệm và các biện pháp cho tất cả các hoạt động.

Để hiểu rõ hơn kế hoạch Marketing tại một doanh nghiệp tại Việt Nam hocthue.net xin giới thiệu với các bạn để bạn tham khảo phục vụ cho bài tập/luận văn/tiểu luận của bạn. Các bạn có thể download tại đây

https://drive.google.com/open?id=12SZeva3i6l1u_l1QDV8fjV6xJtMZURg-

Timeline kế hoạch marketing mẫu

Tham khảo

[1] http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-plan.html

[2] https://www.fdic.gov/about/diversity/sbrp/15.pdf