Tổng hợp tất cả giáo trình, sách, tài liệu, bài giảng kế toán

​ Tổng hợp nhiều sách kế toán, bài giảng, giáo trình kế toán hay được tổng hợp bởi www.hocthue.net nhằm chia sẻ với quý vị và các bạn những sách hay nên đọc.

 Trong quá trình nhận làm tiểu luận thuê, dịch vụ bài tập kế toán cao học và làm dịch vụ viết luận văn thì chúng tôi vẫn thường xuyên phải tham khảo các sách, giáo trình để đảm bảo chính xác cho khách hàng.

Tổng hợp sách dạy kế toán

Tổng hợp sách dạy kế toán.

1. Kế toán tài chính

Trong các môn học kế toán, kế toán tài chính là môn học khá nhiều và rộng. Về chức năng của nó thì kế toán tài chính việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho người quản lý doanh nghiệp và các đơn vị bên ngoài (như công bố báo cáo tài chính, kiểm toán tài chính)

Bài giảng kế toán tài chính do học GS.TS Ngô thế Chi và TS.Trương Thị Thuỷ

https://docs.google.com/document/d/1VhwF0dnMIvu8_6jlDU_1ek6y_CDuSEe0/edit?usp=sharing&ouid=103186408932403524858&rtpof=true&sd=true

Powerpoint tổng quan về kế toán tài chính của TSKH. Phạm Công Viễn
https://avnedu.files.wordpress.com/2014/04/n10-1-te1bb95ng-quan-ve1bb81-ke1babf-toc3a1n-tc3a0i-chc3adnh-doanh-nghie1bb87p2.ppsx

Trong slide này bạn sẽ học hiểu và vận dụng được các nguyên tắc của kế toán Biết về nội dung cơ bản của báo cáo tài chính (BCTC), mối liên hệ giữa các BCTCT, và hiểu được vai trò của chúng trong việc cung cấp thông tin tài chính của DN.

Hệ thống bài tập kế toán tài chính: Các bài tập từ cơ bản đến nâng cao của kế toán tài chính.
https://drive.google.com/drive/folders/1C7sn_qG3O6PXRpkZto8P0qc3l4cDDbIi?usp=sharing

2. Kế toán quản trị

Mục đích của kế toán quản trị trong doanh nghiệp là để hiểu rõ các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ, kiểm soát nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.

https://drive.google.com/drive/folders/12cSl880blSSasDSWV2wtkEbMXJRw91KF?usp=sharing

Kế toán quản trị thầy Hùng cực khủng nặng 84 MB

https://www.mediafire.com/?o03g4javyy3aj

3.Kế toán thuế

Kế toán thuế là bộ môn khá biến động do chính sách thuế thường xuyên thay đổi như thuế xnk, thuế gtgt, thuế tiêu thụ đặc biệt. Bạn cần nắm bắt những nguyên tắc cơ bản nhất của kế toán thuê và sau đó cập nhật thông tin, chính sách từ Bộ Tài Chính.

Slide bài giảng Kế toán thuế của Đại học Nha Trang năm 2024 được chia sẻ đặc biệt bởi hocthue.net
https://www.hocthue.net/files/books/ketoan/Thue_va_ke_toan_thue.pdf

Giáo trình Kế toán thuế của Học viện tài chính.

https://drive.google.com/drive/folders/12cSl880blSSasDSWV2wtkEbMXJRw91KF?usp=drive_link

4. Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là bộ phận không thể thiếu trong tài chính ngân hàng. Dưới đây là các tài liệu về kế toán ngân hàng

Tổng hợp kế toán ngân hàng đầy đủ ở tài liệu bên dưới.

http://www.mediafire.com/download/jtj37vlpn1ar1db/Ke+toan+ngan+hang.rar

Tài liệu này được quảng cáo rằng trình bày đầy đủ các nghiệp vụ trong ngân hàng như kế toán huy động vốn, kế toán thanh toán tiền tệ tại ngân hàgn,  Kế toán thanh toán vốn của ngân hàng,  Kế toán nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng, - Ngiệp vụ kế toán tiền mặt trong ngân hàng,  Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ,  Kế toán tài sản cố định của ngân hàng, Kêt quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong ngân hàng.

Trong thời gian sắp tới www.hocthue.net sẽ cập nhật đầy đủ nhiều hơn cho bạn download nhằm mục đích làm tiểu luận hay viết luận văn tốt hơn.

Thẻ