Tổng hợp tất cả giáo trình, sách, tài liệu, bài giảng kế toán

Tổng hợp nhiều sách kế toán, bài giảng, giáo trình kế toán hay được tổng hợp bởi www.hocthue.net nhằm chia sẻ với quý vị và các bạn những sách hay nên đọc.

 Trong quá trình nhận làm tiểu luận thuê và làm dịch vụ viết luận văn thì chúng tôi vẫn thường xuyên phải tham khảo các sách, giáo trình để đảm bảo chính xác cho khách hàng.

Tổng hợp sách dạy kế toán
Tổng hợp sách dạy kế toán.

1. Kế toán tài chính

Trong các môn học kế toán, Kế toán tài chính là môn học khá nhiều và rộng. Về chức năng của nó thì kế toán tài chính việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho người quản lý doanh nghiệp và các đơn vị bên ngoài (như công bố báo cáo tài chính, kiểm toán tài chính)

Bài giảng kế toán tài chính của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đại học Huế

http://ketoantonghop.vn/files/Ke-toan-tai-chinh.pdf

Giáo trình kế toán tài chính của Đại học Lao động xã hội do PGS.TS. NGhiêm văn lợi chủ biên
Trong giáo trình gồm 17 chương trình bày khá đầy đủ các phần của kế toán quan trọng là kế toán tài chính.

http://ketoannhatnghe.com/files/Giao-trinh-ke-toan-tai-chinh-Dai-hoc-Xa-Hoi.pdf

slide tổng quan về kế toán tài chính của TSKH. Phạm Công Viễn
https://avnedu.files.wordpress.com/2014/04/n10-1-te1bb95ng-quan-ve1bb81-ke1babf-toc3a1n-tc3a0i-chc3adnh-doanh-nghie1bb87p2.ppsxSlide TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH GV: PGS-TS NGUYỄN XUÂN HƯNG đại học kinh tế TpHcm
http://online.ueh.edu.vn/diemthi/BAI_GIANG_DHCQ_CLC_LUU/KHOA%2037/HOC%20KY%20CUOI%202013/Lop%20Tai%20chinhdoanh%20nghiep%201/Bai%20giang%20Ke%20toan%20tai%20chinh_GV_Nguyen%20Xuan%20Hung/Chuong%201-%20Tong%20quan%20ve%20KTTC.pptx

Trong slide này bạn sẽ học đưHiểu và vận dụng được các nguyên tắc của kế toán Biết về nội dung cơ bản của báo cáo tài chính (BCTC), mối liên hệ giữa các BCTCT, và hiểu được vai trò của chúng trong việc cung cấp thông tin tài chính của DN.


Bài giảng kế toán tài chính do học GS.TS Ngô thế Chi và TS.Trương Thị Thuỷ
Tài liệu này dài 10 chương trình bày khá đầy đủ các khía cạnh của kế toán tài chính.
http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile6/208/1387401.doc

2. Kế toán quản trị


Mục đích của kế toán quản trị trong doanh nghiệp là để hiểu rõ các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ, kiểm soát nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.

Sách kế toán quản trị của PTIT

www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTQT.pdf
Kế toán quản trị thầy Hùng cực khủng nặng 84 MB

https://www.mediafire.com/?o03g4javyy3aj

 

Giáo trình kế toán quản trị của hubt

http://el.hubt.edu.vn/wp-content/uploads/2014/10/T%C3%A0i-li%E1%BB%87u-K%E1%BA%BF-to%C3%A1n-qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B.pdf
 

3.Kế toán thuế

Kế toán thuế là bộ môn khá biến động do chính sách thuế thường xuyên thay đổi như thuế xnk, thuế gtgt, thuế tiêu thụ đặc biệt. Bạn cần nắm bắt những nguyên tắc cơ bản nhất của kế toán thuê và sau đó cập nhật thông tin, chính sách từ Bộ Tài Chính.

Nhập môn kế toán thuê
http://ketoantonghop.vn/files/Nhap-mon-thue.rar
Giáo trình thuế:
thuvien.brtvc.edu.vn/Documents/ketoan/Giao_trinh_thue.doc

Slide CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015 và QUYẾT TOÁN THUẾ 2014
http://dayhocketoan.org/file/Bai-giang-thue.rar

4. Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là bộ phận không thể thiếu trong tài chính ngân hàng. Dưới đây là các tài liệu về kế toán ngân hàng

Tổng hợp kế toán ngân hàng đầy đủ

http://www.mediafire.com/download/jtj37vlpn1ar1db/Ke+toan+ngan+hang.rar

Tài liệu này được quảng cáo rằng trình bày đầy đủ các nghiệp vụ trong ngân hàng như kế toán huy động vốn, kế toán thanh toán tiền tệ tại ngân hàgn,  Kế toán thanh toán vốn của ngân hàng,  Kế toán nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng, - Ngiệp vụ kế toán tiền mặt trong ngân hàng,  Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ,  Kế toán tài sản cố định của ngân hàng, Kêt quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong ngân hàng.

Trong thời gian sắp tới www.hocthue.net sẽ cập nhật đầy đủ nhiều hơn cho bạn download nhằm mục đích làm tiểu luận hay viết luận văn tốt hơn.

 

 

Thẻ