Cấu trúc một bài tiểu luận cao học và đại học

Trong nhiều bài viết chúng tôi HỌC THUÊ NET đề cập về tiểu luận. Bởi vì thầy cô giáo và cách ra đề ở Việt Nam không rõ ràng và mập mờ nên tiểu luận cũng có thể được coi là "bài luận" và nó cũng có thể gần như bạn phải viết một luận văn ngắn - tức là cấu trúc của bài tiểu luận có thể như một luận văn, cũng có chương, có giởi thiệu, cảm ơn...thậm chí tiểu luận một số nơi được coi như "chuyên đề".

Với kinh nghiệm viết tiểu luận thuê đa ngành, đa kiểu chúng tôi thấy rằng không có cấu trúc nào chung để trình bày cho bạn . Nếu có lời khuyên nào dành cho bạn thì chúng tôi muốn khuyên bạn rằng: Bạn nên dựa vào từng câu hỏi để mà viết:

Các bước viết tiểu luận cao học
Các bước viết tiểu luận thạc sĩ

Nếu đề bài tiểu luận của bạn cho  một đề tài như sau: Laser và đặc điểm, tính chất, ứng dụng của laser

Thì có lẽ cấu trúc của tiểu luận nên là:

Chương 1: Laser
1.1 Laser
1.2 Đặc điểm
1.3 Tính chất
Chương 2: Ứng dụng của Laser
1.1 Ứng dụng trong dân sự
1.1.1 Ứng dụng trong y học
1.1.2 Ứng dụng trong xây dựng
.....
1.2 Ứng dụng trong quân sự
Kết luận

Nếu bạn đang học kinh tế và được giao một đề tài  tiểu luận kinh tế với đề tài: Phạm vi và ảnh hưởng của Thuế thì có lẽ cấu trúc tiểu luận nên là

Chương 1: Thuế
1.1 Thuế
1.2 Phân loại thuế
1.2.1 Thuế GTGT
1.2.2 Thuế XNK.

.....
Chương 2: Phạm vi và ảnh hưởng của thuế
2. 1 Phạm vi của thuế
2. 2 Ảnh hưởng của thuê

Thậm chí nếu tiểu về triết học cao học thì có lẽ không nên phân chia từng chương mà phân chia từng phần
Vì sao nói vật chất quyết định ý thức? Hãy liên hệ thực tiễn với bản thân bạn.

Đối với một tiểu luận triết học cao học thì có lẽ sẽ làm khoảng 5-10 trang chép tay và cách ra đề nó sẽ phụ thuộc vào từng thầy cô giáo. Có những người muốn các học viên cao học làm tầm 40-50 trang chép tay cho thấm nhuần tư tưởng của các ngài Mác, Lê đáng kính.

Các chủ đề chung chung về tiểu luận với học viên cao học đó là bạn cần làm tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế, về y tế, về văn hóa là những chủ đề chung chung. Cách làm và cách viết có thể bạn cần đế HỌC THUÊ NET tư vấn miễn phí cho bạn cấu trúc các tiểu luận quản lý nhà nước này.

Xem thêm:

Làm tiểu luận là làm gì?

DOWNLOAD các mẫu bìa tiểu luận, luận văn đẹp

Cách viết tiểu luận khoa học

Thẻ