Viết bài báo khoa học đăng lên tạp chí.

Để trở thành một tiến sĩ bạn sẽ phải viết những bài báo nghiên cứu để đăng trên tạp chí khoa học. Bài báo như vậy được viết cẩn thận, có tiêu chuẩn chất lượng cao và được đầu tư về thời gian và công sức của bạn. 

Mặc dù cũng là một công trình khoa học nhưng luận văn/luận án khác bài báo khoa học ở chỗ bài báo khoa học thường đề cập tóm tắt ngắn gọn quá trình nghiên cứu của bạn. Quá trình viết cũng khá gian nan như luận văn và luận án.  Hôm nay hocthue.net sẽ viết về quá trình viết một bài báo khoa học như thế nào.

bố cục bài báo khoa học

A. Chuẩn bị tên đề tài.


Tìm ý tưởng tên đề tài là cái tương đối khó để đảm bảo đề tài hay, ít "đụng hàng". Cái này đối với chúng tôi thấy rằng khó vì để tìm ý tưởng tên đề tài hay và ít người làm rất khó. Bạn nên chọn những thứ hẹp thì sẽ ít người viết. 

Ví dụ về dự án đầu tư công tư (PPP) bạn có thể chọn đề tài về chủ đầu tư và quản lý nhà nước

Ví dụ về kế toán: Bạn có thể chọn chủ đề nhỏ hơn như kế toán quản trị, tài chính...

Về kinh tế nói chung: Thường có thể chọn kinh tế vĩ mô liên quan đến GDP, giá vàng, tỷ giá hối đóa.

Về kỹ thuật thì có thể dễ chọn hơn vì kỹ thuật nói chung là thực tiễn luôn rất nhiều vấn đề hơn kinh tế- quan trọng là tác giả có đủ khả năng viết về chủ đề đó hay không thôi. Một vài ví dụ về công nghệ thông tin: Về máy học, về AI và những thứ khe ngách ít người đề cập...

Nếu bạn đang làm luận văn/luận án mà trường cần có bài báo khoa học để được ưu tiên cộng điểm. Trường hợp đó bạn có thể sử dụng một phần kết quả nghiên cứu từ luận văn luận án của bạn để sử dụng (mặc dù điều này có thể vi phạm vấn đề tự đạo văn hoặc chọn đề tài liên quan đến luận văn/luận án của bạn). Cách tốt hơn là bạn làm về vấn đề liên quan đến đề tài của bạn. Ví dụ như đề tài về AI trong smartphone thì bạn có thể viết bài về AI trong IoT

 B. Hiểu về cách viết bài báo khoa học.

b1. Cấu trúc bài báo khoa học
 Có nhiều bố cục bài báo khoa học tùy theo trường, theo tạp chí, theo đơn vị. Có những trường yêu cầu viết tiếng Anh như các bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài như Nature [2] có thể yêu cầu chặt chẽ và rõ ràng hơn như sau:


Phần đầu:
1.1. Tên bài viết (Title)
Tên bài viết phản ánh nội dung bài viết sao cho súc tích, ngắn gọn.
1.2. Tóm tắt bài viết (Abstract)
Phần tóm tắt thường nêu mục đích của bài viết và kết quả đã tìm ra.
1.3. Từ khóa (Keywords)
Tác giả cần đưa ra các từ khóa trong nội dung bài viết quan trọng nhất. Thường là 3-8 từ.

Phần nội dung:

Phần 1: Giới thiệu
Trong phần này sẽ giới thiệu về động cơ, mục đích của bài báo.
Phần 2: Phương pháp
Phần này sẽ giới thiệu các phương pháp để các nhà khoa học khác thẩm định, thực nghiệm lại. Tuy nhiên đối với các bài báo về kinh tế thì phần này thông thường là sử dụng để nói rõ những phương pháp nghiên cứu của mình.
Phần 3: Kết quả và thảo luận
Kết quả và thảo luận là về kết quả. Bằng phương pháp suy luận bạn có thể suy ra ví dụ như suy luận mang tính logic và phán đoán. Ví dụ như dân số thống kê tại tỉnh X thấy năm 2011 là 1 triệu người, 2017 là 1,5 triệu người có thể suy ra dân số tăng 50% và vượt quá tiêu chuẩn của thế giới.  
Phần 4 :Kết luận
Trình bày kết luận về công trình của bạn bởi tư duy trừu tương cao hơn. Ví dụ bạn tìm thây mối liên hệ giữa môi trường lao động và năng suất lao động tại công ty XYZ thì bạn có thể kết luận về gợi ý những chính sách trong công ty trong môi trường làm việc tại Việt Nam.

b2. Cấu trúc thường gặp tại Việt Nam

 Một số bài báo khoa học ở Việt Nam cũng có yếu cầu như trên [1], tuy nhiên thông thường hocthue.net có kết cấu đó là : Lý thuyết về vấn đề, thực trạng về vấn đề và giải pháp cho vấn đề. 

C. Quá trình viết và sửa.

Viết và sửa là quá trình song song đối với công trình khoa học nói chung và viết bài báo khoa học nói riêng. Đối với dịch vụ viết thuê luận văn của hocthue.net thì viết bài báo khoa học khó hơn nhiều điểm do quá trình viết phải tóm tắt rất ngắn do đó chúng tôi thấy rằng để viết bài báo khoa học thì nên như sau:
- Viết nháp.
- Sửa bài viết.
 Bạn cũng đừng hy vọng viết một bài báo hoàn hảo ngay lần đầu tiên. Bạn hãy giải quyết các khía cạnh nhỏ hơn vấn đề của bạn. Thứ nhất, tập trung vào tìm kiếm tài liệu, công trình khoa học khác có nội dung phù hợp cho bài báo của bạn. Tiếp theo, sửa bài viết của bạn, câu chữ sao cho chính xác và súc tích. Cuối cùng, đảm bảo rằng tài liệu của bạn là chính xác: Chỉ kiểm tra ngữ pháp và chính tả, cũng như việc đánh số các con số và bảng biểu, tính hợp lệ của các tài liệu tham khảo chéo, độ chính xác của ngày tháng ... để đảm bảo theo tiêu chuẩn của trường, của tờ báo.

Tài liệu tham khảo và trích dẫn tùy từng yêu cầu của từng nơi. Nhìn chung có hai kiểu trích dẫn thường thấy là trích dẫn số và trích dẫn Havard [4]. Bạn cũng lưu ý là xem quy định về bài báo khoa học nơi mình có ý định đăng tải trước nhé hoặc tham khảo ở một sô nơi khác như tại [3]

Tham khảo

[1] http://vie.vass.gov.vn/tintuc/pages/hoat-dong-cua-vien.aspx?ItemID=94

[2] https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/118519859#bookContentViewAreaDivID

[3] http://pe.agu.edu.vn/sites/default/files/goi-y-cach-viet-mot-bai-bao-khoa-hoc.doc

[4] http://www.ntu.edu.vn/Portals/73/Gioi%20thieu%20va%20huong%20dan%20chi%20dan%20tham%20khao%20theo%20phong%20cach%20Harvard.pdf

Thẻ