Tổng hợp các quy định viết luận văn cao học trên toàn quốc

Dưới đây là quy định của các trường đại học, học viện về các quy định, tiêu chuẩn viết luận văn cao học mà các bạn cần lưu ý. Các quy định này được cập nhật theo từng năm, từng kỳ học và bạn cần phải chú ý hơn.

Các quy định chung đó là Luận văn được trình bày không  quá  100 trang giấy A4 (không kể phụ lục kèm theo). Tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, số chương. Có những trường yêu cầu 3 chương và có những trường yêu cầu 4 chương.

Quý vị cần đọc kỹ các yêu cầu của trường và đây là tài liệu nên đọc trước tiên để tránh những sai sót theo quy chuẩn của trường.

 

Dịch vụ giải bài tập và viết luận văn

 

1. Trường Đại học Đà Nẵng

http://www.ued.edu.vn/khoavan/file.php/1/quydinhvevanbanluanvan.pdf

2. Trường đại học Cần Thơ:

https://www.ctu.edu.vn/upload/notice/2013/Qui%20dinh%20viet%20Luan%20van%20CH%20va%20TS.pdf

3.  Trường đại học Huế

http://hce.edu.vn/upload/file/Phong-SauDaiHoc/Quyche-Bieumau/QCLV.pdf

4. Trường đại học Nha Trang

http://www.ntu.edu.vn/Portals/73/Luanvan/Huong%20dan%20trinh%20bay%20luan%20van%20ThS.pdf

5. Học viện nông nghiệp việt nam

http://www.vnua.edu.vn/vie/userfiles/file/NCS/Huong_dan_viet_Luan_an.doc

6. Trường đại học Bách Khoa TP.HCM

http://www4.hcmut.edu.vn/~codientu/FS015%20-%20huong%20dan%20trinh%20bay%20lvtn.pdf

7. Bưu chính viễn thông (PTIT)

http://dtkhcn.ptit.edu.vn/files/quydinhths/Phu_luc_VII_Quy_cach_trinh_bay_luan_van.doc

8. Luật thành phố Hồ chí Minh

http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/images/stories/dhluat/saudaihoc/hinhthucluanvan.doc

9. Đại học Thủy lợi

http://cs2.tlu.edu.vn/Portals/0/Ban%20DT&QLSV/Quy%20dinh%20lam%20LV%20moi.doc

10. Đại học thái nguyên

http://saudaihoc.tueba.edu.vn/khoakinhte.tueba.edu.vn/Quy%20dinh%20viet%20luan%20van%20(14.5.2012).doc

Trong quá trình viết thuê luận văn thạc sĩ chúng tôi luôn phải đọc kỹ quy định này. Quý vị nên đọc kỹ quy định trên để đảm bảo khoa học cũng như quy trình đúng của trường:

Trong các phần này các bạn lưu ý rằng nên chú ý về kết cấu nội dung đề tài và trình bày văn bản và trích dẫn để cho đúng cách trình bày luận văn thạc sĩ

Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các bài viết về luận án, luận văn thạc sĩ. Mời quý vị đón xem